« Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! »

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Αρχίζουν, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για ρύθμιση ..... ληξιπρόθεσμων οφειλών !!

Ρυθμίσεις του Ν.4152/2013 
(Τελευταίας ευκαιρίας και Πάγια)

 Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει ότι:
- η υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ( Δ.Ο.Υ., Τελωνεία ή στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης) από την 01.07.2013.
- από 25.07.2013 η σχετική αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων (Πάγια Ρύθμιση) οφειλών βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής (www.gsis.gr), για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων (φυσικών και νομικών προσώπων), χωρίς την παρουσία αυτών στις Δ.Ο.Υ.


Το υπουργείο επισημαίνει, επίσης, ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ( www.publicrevenue.gr) έχουν αναρτηθεί :
- Η απόφαση ΠΟΛ 1112/2013 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013» για χρέη βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα έως την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε μηνιαίες δόσεις (έως 24) υπό προϋποθέσεις.
- Υποβοηθητικός πίνακας υπαγομένων στη ρύθμιση οφειλών, προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων, ανάλογα με το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής.