« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013

Η Πλοηγική Υπηρεσία, στο ..... Προσωπικό της !!


Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει περιληφθεί (άρθρα 43-46) η μετεξέλιξη της Πλοηγικής Υπηρεσίας από αμιγώς δημόσια υπηρεσία σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

Προτείνεται το Δημόσιο να κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου και το 49% θα εκχωρηθεί στο νυν απασχολούμενο ναυτικό προσωπικό.