« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013

«Τουρισμός για Όλους» 2013- 2014


Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος εξαήμερων διακοπών, που θα υλοποιηθεί από 
τον Ιούλιο 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013, θα διατεθούν συνολικά 38.700 ατομικά 
δελτία. Το προϋπολογιζόμενο κόστος του υποπρογράμματος αυτού ανέρχεται 
μέχρι το ποσό των 2.520.000€ (δυο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων 
ευρώ). Με την σχετική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ θα καθορισθεί η 
ημερομηνία διανομής των δελτίων από τα ΚΕΠ.