« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011

Προετοιμάζοντας την ........ Φορολογική μας Δήλωση


Ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες, η αντίστροφη μέτρηση για τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Στην καταμέτρηση και στο άθροισμα των ποσών των αποδείξεων που συγκεντρώθηκαν πέρυσι από εμπορικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και υπηρεσίες θα πρέπει να προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες οι φορολογούμενοι, καθώς τις επόμενες εβδομάδες ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

1 Πώς θα υπολογιστεί το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να έχει συγκεντρώσει ο φορολογούμενος με βάση το εισόδημά του;
Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο, για ατομικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.
Το ελάχιστο ύψος των ετήσιων δαπανών πρέπει να ανέρχεται σε 10% του ατομικού εισοδήματός του, το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις αν αυτό είναι έως 12.000 ευρώ και αν είναι μεγαλύτερο από 12.000 ευρώ στο 30% για το τμήμα αυτού πάνω από τις 12.000 ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση του αφορολόγητου ποσού του υποχρέου λόγω των τέκνων που τον βαρύνουν δεν συνδέεται με προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.
Για παράδειγμα, κάποιος που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις ύψους 2.100.

2. Ποιες αποδείξεις δεν δέχεται η Εφορία για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου;
Σε ό,τι αφορά τις αποδείξεις που δεν δέχεται η Εφορία για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου περιλαμβάνονται οι εξής:
Τιμολόγια ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αγορά κρατικών λαχείων, συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια, εισιτήρια για κάθε είδους μεταφορές (μετρό, τρόλεϊ, λεωφορεία, τραμ, ΗΣΑΠ, Προαστιακός, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ, πλοία, αεροπλάνα κτλ.), αγορά αυτοκινήτου, ακινήτου, μοτοσικλέτας, σκάφους αναψυχής κτλ., δαπάνες που έγιναν στο εξωτερικό, αλλά και οι αποδείξεις που δηλώνονται ξεχωριστά στη φορολογική δήλωση και μειώνουν τον φόρο ή το εισόδημα, όπως είναι για παράδειγμα οι ιατρικές δαπάνες, οι τόκοι των στεγαστικών δανείων, ασφάλιστρα ζωής, ενοίκιο πρώτης κατοικίας, δίδακτρα φροντιστηρίων, δικηγορικές δαπάνες, καταβολή διατροφής κτλ.

3. Πώς θα υποβληθούν οι αποδείξεις στην Εφορία;
Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις δαπανών σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα ή σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός τους ΔΟΥ στον οποίο θα αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του υποχρέου, ο αριθμός των αποδείξεων και το συνολικό ποσό αυτών.
Ο φάκελος θα παραμένει κλειστός στη ΔΟΥ ως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων θα ανοιχθούν και θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος.

4.Τι θα συμβεί αν κάποιος έχει συγκεντρώσει λιγότερες αποδείξεις;
Οταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπεται.
Για ατομικό εισόδημα άνω των 48.000 ευρώ οι απαιτούμενες δαπάνες είναι 12.000 ευρώ και οι δηλούμενες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια.


Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Αδειες << Εξπρές >> σε όλα τα επαγγέλματα !!


Σε 50 ημέρες, οι άδειες για όλα τα επαγγέλματα.

Ολες οι άδειες, θα χορηγούνται σε χρόνο-ρεκόρ μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) που συστήνονται σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας αλλά και θα απλουστευθούν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση σχετική μελέτη στελεχών του υπουργείου Εσωτερικών για την άσκηση του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου υπάρχουν 38 διαφορετικοί τύποι αδειών, για το επάγγελμα του μηχανικού αυτοκινήτου 67 διαφορετικοί τύποι αδειών, για το επάγγελμα του μηχανουργού 9, για το επάγγελμα του υδραυλικού 15, για το επάγγελμα του χειριστή μηχανημάτων 68 κτλ.
Ολοι αυτοί οι διαφορετικοί τύποι αδειών αναμένεται να καταργηθούν με την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων και να αντικατασταθούν από νέες άδειες που θα εκδίδονται με απλές διαδικασίες και σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιούνιο του 2011 με την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων, υποχρεούνται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες εντός 50 ημερών από την ημέρα κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών να εκδίδουν τις τελικές πράξεις για την άσκηση των επαγγελμάτων.

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

Στο ΙΚΑ υποχρεωτικά, οι νεοεισερχόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι ....


Οδηγίες για το ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανομένων στο Δημόσιο από την 1η Ιανουαρίου 2011, έδωσε σήμερα Τετάρτη το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινό καθεστώς ΙΚΑ).
Ως ημερομηνία πρόσληψής τους λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει το ΦΕΚ διορισμού υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας θα λάβει χώρα μέσα σ’ ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης διορισμού, διαφορετικά ως ημερομηνία πρόσληψης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
Το ίδιο ισχύει και για τον υπάλληλο που μετατάσσεται ή μεταφέρεται από άλλη δημόσια υπηρεσία στην οποία η έναρξη της διανυθείσας υπηρεσίας του προηγείται της 1-1-2011, καθώς και για αυτόν που θα μονιμοποιηθεί στο Δημόσιο μετά την 1η Ιανουαρίου 2011, αλλά ο χρόνος προϋπηρεσίας του σε αυτό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανατρέχει πριν την ανωτέρω ημερομηνία.

Τα ανωτέρω, έχουν ανάλογη εφαρμογή για τους υπαλλήλους που θα διορισθούν ως τακτικοί ή μετακλητοί σε ΝΠΔΔ από 1-1-2011 και μετά, οι οποίοι δεν θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινό καθεστώς ΙΚΑ), αλλά στην ασφάλιση του φορέα που θα υπάγονταν πριν τη θέσπιση των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 3865/2010.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα όσα προαναφέρθηκαν θα τύχουν εφαρμογής ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει μεταξύ της τυχόν προϋπηρεσίας του υπαλλήλου και της νέας πρόσληψης, καθώς επίσης και από την ύπαρξη ή μη ασφάλισης κατά την διάρκεια της προϋπηρεσίας του, αφού από καμία διάταξη δεν προκύπτει τέτοια σύνδεση.

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011

ΟΛΠ & ΟΤΕ στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου .....

Η συρρίκνωση των αποδοχών που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ και τον ΟΛΠ στο μέτρο που αφορούν τα επιδόματα εορτών (Χριστουγέννων, Πάσχα) και τα επιδόματα αδείας επιχειρείται στον Αρειο Πάγο, καθώς επιδιώκεται η ανατροπή ευνοϊκών για τους εργαζόμενους αποφάσεων του Εφετείου, αλλά και του ανωτάτου δικαστηρίου.
Ο Αρειος Πάγος με αλλεπάλληλες αποφάσεις του έχει επιβεβαιώσει ότι για να υπολογιστούν οι αποδοχές για τα επιδόματα αδείας και εορτών πρέπει να συνεκτιμάται και κάθε άλλη παροχή που δίνεται σταθερά και μόνιμα στον εργαζόμενο, όπως είναι η σταθερή υπερωριακή απασχόληση, η παροχή εργασίας Κυριακές, αργίες και νύχτα.
Το ανώτατο δικαστήριο είχε δικαιώσει πρόσφατα και τους εργαζόμενους του ΟΤΕ, κρίνοντας (1411/09) ότι από το 1999 πρέπει να υπολογίζονται με αυτό τον τρόπο τα επιδόματά τους, γιατί έχει καταργηθεί σιωπηρά η συλλογική σύμβαση του 1985, που δεν δεχόταν τον συνυπολογισμό υπερωριών, νυκτερινών, Κυριακάτικων κ.λπ.
Ο ΟΛΠ προσέφυγε στον Αρειο Πάγο ζητώντας ανατροπή της εφετειακής απόφασης που έκανε ευνοϊκότερο για τους εργαζόμενους υπολογισμό, σημειώνοντας ότι παρόμοιες αξιώσεις έχουν εγείρει οι μισοί λιμενεργάτες και θα ακολουθήσουν και άλλοι.
Πάντως, η εισήγηση του Αρείου Πάγου αποκρούει τον ισχυρισμό του ΟΛΠ ότι είναι καταχρηστικές οι αξιώσεις των εργαζομένων, γιατί επί πολλά χρόνια δέχονταν το μικρότερο υπολογισμό των αποδοχών χωρίς επιφύλαξη.
Και τούτο διότι άσκησαν νόμιμο δικαίωμά τους.

Απο την ΗΜΕΡΗΣΙΑ.

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011

Νέες περικοπές στις .... ΔΕΚΟ


Με Αποφάσεις των αρμόδιων Δ.Σ. των εισηγμένων ή μη ΔΕΚΟ και με τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα καθορίζονται οι μειώσεις από την 1η Ιανουαρίου 2011, προσδιόρισε με εγκύκλιο του οπου έστειλε στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ, το υπουργείο Οικονομικών.


-Το νέο όριο μεικτών αποδοχών ορίζεται στις 4.000 ευρώ. Ο περιορισμός δεν ισχύει για προέδρους, διοικητές, διευθύνοντες συμβούλους για τους οποίους ισχύει το ποσό των 5.856,08 ευρώ.

-Μειώνονται κατά 10% οι αποδοχές που ξεπερνούν τα 1.800 ευρώ. Εξαιρούνται το οικογενειακό επίδομα, επικίνδυνης εργασίας και εορτών.

-Σε κάθε περίπτωση η συνολική μείωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 25% των αποδοχών

- Τα extra χρήματα, όπως υπερωρίες, κυριακάτικα κ.λ.π. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε επίπεδο φορέα το 10% των αποδοχών που καταβάλλει σε ετήσια βάση.

Παραδείγματα:

Υπάλληλος με μηνιαίες αποδοχές 2.000 ευρώ τον μήνα θα υποστεί μείωση 200 ευρώ τον μήνα και ο μισθός του θα περιοριστεί στα 1.800 ευρώ.

Υπάλληλος με 1.900 ευρώ θα υποστεί μείωση 190 ευρώ. Ωστόσο επειδή ο μισθός θα πέσει κάτω από τα 1800, θα διαμορφωθεί τελικά στα… 1800!

Μεικτές αποδοχές 3.200 ευρώ – Μέγιστη δυνατή μείωση μισθού (25%) 800 ευρώ. Νέος μισθός 2.400

Μεικτές αποδοχές μεταξύ 4.000 και 5.330 Νέος μισθός 4.000.

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

Συµβάσεις - λάστιχο.......


Μορφή επιδηµίας παίρνουν οι ατοµικές συµβάσεις καθώς και τα εργοδοτικά αιτήµατα για επιχειρησιακές συµβάσεις εργασίας µε µειώσεις µισθών στον ιδιωτικό τοµέα, σύµφωνα µε τα συνδικάτα.

Πρόκειται στο µεγαλύτερο ποσοστό τους για επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα και ενώ νέα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά εργασίας έχει µετατραπεί σε ζούγκλα !!
Σύµφωνα µε επίκαιρη µελέτη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ σήµερα καταγράφονται:
* 600.000, αδήλωτοι - ανασφάλιστοι εργαζόµενοι µισθωτοί.
* 300.000 ψευδοαυτοαπασχολούµενοι, οι οποίοι παρουσιάζονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ενώ παρέχουν εξαρτηµένη εργασία.
* 200.000 εργαζόµενοι µε µερική απασχόλησηενώ παρέχουν εργασία πλήρους ωραρίου.
* 350.000 εργαζόµενοι µόνιµα συµβασιούχοι.
* Πάνω από ένας στους τέσσερις εργαζόµενους εργάζεται ανασφάλιστος στην Ελλάδα, ενώ εκτιµάται ότι οι ανασφάλιστοι ανέρχονται στους 1.100.000.
* Η µαύρη εργασία στους έλληνες µισθωτούς φθάνει σχεδόν το 23% και στους µετανάστες το 32%.

Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011

Αλλαγές στα Β.Α.Ε & στην 37-ετία


Αλλαγές, ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας

ΒΑΡΕΑ- ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ

Εκτός λίστας 250.000 εργαζόμενοι.
Η ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ με τα βαρέα θα περιλαμβάνει πολύ λιγότερα επαγγέλματα που θα αντιστοιχούν στο 10% του εργατικού δυναμικού.
Η νέα λίστα με βάση τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2011.
Σε όσα επαγγέλματα εξαιρεθούν από τη λίστα με τα βαρέα και ανθυγιεινά θα επέλθει αύξηση των ορίων ηλικίας κατά μία πενταετία.
Δεν θα θιγούν όσοι πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν έως το 2015.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Μειώσεις στα ελλειμματικά Ταμεία.

37ΕΤΙΑ

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ είναι και ρύθμιση- «λίφτινκ» στο Ασφαλιστικό που αφορά την 37ετία.
Τα σενάρια είναι δύο:
●Οσοι έχουν συμπληρώσει 35 έτη το 2010 θα έχουν τη δυνατότητα εξόδου με 37 χωρίς όριο ηλικίας έως και το 2012.
●Οσοι εργαζόμενοι έχουν άνω των 10.500 ενσήμων και βρίσκονται κοντά στο όριο συνταξιοδότησης, θα έχουν την ευχέρεια συνταξιοδότησης με 37 έτη (11.100 ένσημα) χωρίς όριο ηλικίας για το μεσοδιάστημα μέχρι το 2012.
Ως γνωστόν, με τον Νόμο 3863/10 τέθηκε όριο ηλικίας (το 58ο φέτος και το 59ο το 2012) για έξοδο με 37ετία.
Με την αλλαγή αυτή, θα αποφύγουν την αύξηση των ορίων ηλικίας χιλιάδες ασφαλισμένοι.

ΕΚΑΣ

Με κριτήριο όλα τα εισοδήματα.

Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

Νέες ανατροπές στους μισθούς .....


Mείωση µισθών στον ιδιωτικό τοµέα, κατ’ επίκληση του νέου νόµου για την υπερίσχυση των επιχειρησιακών συµβάσεων, σπεύδουν να ζητήσουν δεκάδες εργοδότες προτού ακόµη εφαρµοστεί η σχετική διάταξη !
Το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας εξέδωσε χθες τη σχετική ερµηνευτική εγκύκλιο παρέχοντας οδηγίες προς τους εργοδότες, τους εργαζοµένους αλλά και τις επιθεωρήσεις εργασίας για τον τρόπο και τον έλεγχο ορθότητας της υποβολής αιτιολογικών εκθέσεων που αφορούν τη σύναψη Επιχειρησιακών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (ΕΣΣΕ) στον ιδιωτικό τοµέα.
Η ερµηνευτική εγκύκλιος που εξέδωσε οειδικόςγραµµατέαςτου Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) εξειδικεύει τη διαδικασία υποβολής της κοινής αιτιολογικής έκθεσης προς το Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ), το οποίο γνωµοδοτεί για την ορθότητα των επιχειρησιακών συµβάσεων σύµφωνα µε την εφαρµογή του νόµου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της αιτιολογικής έκθεσης της επιχειρησιακής σύµβασης είναι η ύπαρξη επιχειρησιακού σωµατείου. Εφόσον αυτό δεν υφίσταται, συνυπογράφει το κλαδικό σωµατείο ή ελλείψει αυτού η αντίστοιχη οµοσπονδία.

Με το µέτρο αυτό ανοίγει ο δρόµος για µειώσεις µισθών έως και κατά 26% στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και για µείωση στο 50% των αποζηµιώσεων έπειτα από απόλυση.
Οι επιχειρησιακές συµβάσεις, σύµφωνα µε τον νόµο, µπορεί να κατισχύουν των συλλογικών - κλαδικών συµβάσεων εργασίας για µειωµένες αποδοχές έως το όριο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης (σήµερα είναι τα 740 ευρώ).
Οπως τονίζεται στην εγκύκλιο του ΣΕΠΕ, εργοδότες και εργαζόµενοι υποβάλλουν από κοινού αιτιολογική έκθεση των λόγων που δικαιολογούν την πρόθεσή τους για κατάρτιση ειδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας προς το ΣΚΕΕΕ, το οποίο και γνωµοδοτεί για την σκοπιµότητα της κατάρτισής της µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι ηµερών, µετά την πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η χορήγησή της. Με την ίδια διαδικασία συµφωνείται και η τυχόν παράτασή της.