« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017

Καλά Χριστούγεννα !!
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017

The Best : Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017

Να μην .... ξεχάσουμε !!


Τρίτη 18 Απριλίου 2017

Καλό ταξίδι Μαμά ......


Αγαπημένη μας μητέρα, με λίγα λόγια σε αποχαιρετούμε μ’ ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα μας πρόσφερες σε όλη σου τη ζωή.

Ήσουν πολύ καλή και άξια, μάνα και πατέρας μαζί, αφού είχες την ατυχία λίγα χρόνια μετά τον γάμο σου να χάσεις τον σύζυγό σου και πατέρα μας με συνέπεια να σηκώσεις τα βάρη ανατροφής δύο παιδιών. 

Σ’ ευχαριστούμε καλή μας μητέρα και θα σε θυμόμαστε πάντα.

Καλό ταξίδι και αιωνία σου η μνήμη αγαπημένη μας μητέρα ......

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, Δήµου Πειραιά !!


To Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά αποφάσισε κατά πλειοψηφία, την ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του ∆ήµου.

Ως χώρος ∆ιοίκησης του Κέντρου ορίζονται  το Γραφείο του Τµήµατος ∆ια  Βίου Μάθησης  (Γραφείο 1) στον 2ο όροφο του Εµποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά  (Πύργος Πειραιά) και το Γραφείο 5 (Γραφείο ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής) στον 4ο όροφο του Κεντρικού ∆ηµαρχείου.  
Ως χώροι εκπαίδευσης ορίζονται: η αίθουσα διδασκαλίας στον 2ο όροφο του Εµποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά (Πύργος Πειραιά), όπου στεγάζεται και το  Τµήµα ∆ια Βίου Μάθησης  καθώς και αίθουσες των Σχολικών Μονάδων της  Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στις κατά τόπους ∆ηµοτικές Κοινότητες (ενδεικτικά: 3ο Λύκειο Πειραιά, Ιωνίδειος κλπ). Ο ακριβής καθορισµός των σχολικών µονάδων που θα στεγάσουν τα τµήµατα µάθησης θα γίνει ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν και κατόπιν σχετικής απόφασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά αποφάσισε την υποβολή φακέλου αιτήµατος συνεργασίας µε τη Γ.Γ.∆.Β.Μ. και το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙΜ. για την ένταξη του ∆ήµου Πειραιά στην Πράξη  «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης- (Κ∆ΒΜ)-Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης», προκειµένου να υλοποιηθεί η παροχή προγραµµάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων µέσω των «Κέντρων ∆ιά Βίου Μάθησης» (Κ.∆.Β.Μ), που οι ∆ήµοι ιδρύουν ενώ αποφάσισε και τον ορισµό της Προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης της ∆ιεύθυνσης Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης κ. Αθανασίας Ντάφου, ως υπεύθυνης εκπροσώπου του ∆ήµου στο Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης.
Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που θα υλοποιηθούν στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης διακρίνονται σε Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας.
Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας που οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο πίνακα προγραμμάτων, και ο οποίος εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα θεματικούς πεδία:
Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
Νέες Τεχνολογίες
Γλώσσα και Επικοινωνία
Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
Πολιτισμός και Τέχνη
Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
Επίσης, προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας που προτείνουν οι Δήμοι και τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους.

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

Στα βράχια της .... Πειραϊκής !!


Loris Gubian in Athens from Ride Life Production on Vimeo.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Trial, Loris Gubian, μετατρέπει τα βράχια της Πειραϊκής σε ᾽᾽ειδική᾽᾽ και μας χαρίζει εντυπωσιακές εικόνες δείχνοντας με μοναδικό τρόπο τις ικανότητές του στο Trial.