« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής, στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά !!


Ο Δήμος Πειραιά, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν με επιτυχία  τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Πειραιά, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ta προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Η δημιουργία τμημάτων μέσω δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως παρακολουθήσεις στα παραπάνω προγράμματα εξαρτάται από την τελική διαθεσιμότητα των εκπαιδευτών, τον αριθμό των αιτήσεων υποψηφίων που έχουν υποβληθεί, τις συνθήκες-οδηγίες των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον covid-19 όπως εκάστοτε ισχύουν και άλλους παράγοντες.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά:

Τηλ. : 2144053371 & 2144053372

Αίτηση προς συμπλήρωση υπάρχει στο link: https://piraeus.gov.gr/programmata-dia-viou-mathisis/