« Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! »

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

2-μηνη ...... εργασία, στο ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ!

Προσλήψεις Προσωπικού


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Διαβάστε την γνωστοποίηση εδώ