« Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! »

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010

Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ....... ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ !!