« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011

Παραιτήσεις στον ..... ΟΛΠ Α.Ε


Με σημερινό Δελτίο τύπου, ανακοινώθηκαν οι παραιτήσεις των Μελών της Διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποχώρησαν τα μέλη του : (α) Νίκος Μουστάκης, οικονομολόγος ο οποίος ασκούσε και τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και (β) Άλκης Κορρές, καθηγητής Α.Ε.Ι.. Και οι δύο παραιτήσεις έγιναν για προσωπικούς λόγους. Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε., αφού τους ευχαρίστησε για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, πρότεινε να αποδεχθούν τη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών τους ως Συμβούλων σε θέματα ιδιαίτερης σημασίας για τον Ο.Λ.Π. Α.Ε., δεδομένης και της επαγγελματικής τους εμπειρίας.
Από τη θέση του Δ/ντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π. Logistics αποχώρησε επίσης, προκειμένου να εργασθεί στον ιδιωτικό τομέα, ο Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Γιώργος Νικολούλιας. Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. τον ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες ίδρυσης της εταιρίας, τις οποίες προσέφερε και τον κάλεσε να παραμείνει ως σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος.