« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

Στο ... ΤΑΜΕΙΟ !!Στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» μεταβίβασε το ελληνικό δημόσιο 5.775.000 μετοχές της ΟΛΠ ΑΕ, δηλαδή ποσοστό 23,1% και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, όπως ανακοινώθηκε από την ΟΛΠ Α.Ε.
Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας 100% το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ», ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.

Με βάση τα παραπάνω, α) το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ Α.Ε. διαμορφώνεται σε 51,04% και
β) το ποσοστό του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» σε 23,1%.

Ποια είναι η ..... Hamburg Port Consulting ??


Η εν λόγω εταιρεία ( Hamburg Port Consulting ), αποτελεί θυγατρική του ομίλου Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) που λειτουργεί στο λιμάνι του Αμβούργου.
Η HHLA αποτελεί εν δυνάμει ανταγωνιστή του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ, αφού αποτελεί την Βόρεια Πύλη της Ευρώπης μέσω της οποίας διοχετεύονται εμπορεύματα και στην ανατολική Ευρώπη.
Η είσοδος των εμπορευμάτων από τον Πειραιά, ο οποίος έχει αναδειχθεί πλέον σε Νότια Πύλη, αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις φτηνότερη και γρηγορότερη λύση.

Εγείρεται τώρα λοιπόν το ερώτημα :
Πως η γερμανική αυτή εταιρεία, μπορεί να αποφύγει θέματα ασυμβίβαστου και σύγκρουσης συμφερόντων ??