« Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! »

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Στο ... ΤΑΜΕΙΟ !!Στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» μεταβίβασε το ελληνικό δημόσιο 5.775.000 μετοχές της ΟΛΠ ΑΕ, δηλαδή ποσοστό 23,1% και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, όπως ανακοινώθηκε από την ΟΛΠ Α.Ε.
Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας 100% το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ», ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.

Με βάση τα παραπάνω, α) το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ Α.Ε. διαμορφώνεται σε 51,04% και
β) το ποσοστό του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» σε 23,1%.