« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009

Τι περιλαμβάνει η προσωρινή συμφωνία ΟΛΠ - CoscoΜετά από 18 ημέρες απεργία, σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ επέστρεψαν στις εργασίες και το λιμάνι αναμένεται να επανέλθει σε ομαλή λειτουργία.
Η ανακωχή συμφωνήθηκε μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.
Ακολουθεί αμέσως διάλογος.
Η συμφωνία μεταξύ ΟΛΠ και Κινέζων έχει ως εξής:
"Η ΟΛΠ Α.Ε. αναλαμβάνει να παρέχει κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προς την «παραχωρησιούχο» κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τις υπηρεσίες τιμολόγησης των εσόδων από τη δραστηριότητα του Ν. ΣΕΜΠΟ προς τους χρήστες του.
Για τις εν λόγω υπηρεσίες ισχύει η συμφωνηθείσα στο συμφωνητικό αμοιβή.
Η διάρκεια της παρούσης ορίζεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες από τη Δευτέρα 19/10/2009 μέχρι και τη Δευτέρα 2/11/2009.
Η παρούσα συμφωνία συμπληρώνει τους όρους της σύμβασης παραχώρησης, καθώς και του συμφωνητικού, του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος».