« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

Και μια ευχάριστη ... ΕΙΔΗΣΗ !!Αυξήθηκαν τα κέρδη του ΟΛΠ το 9μηνο

Αύξηση του μικτού κέρδους κατά 49,8% και των καθαρών κερδών μετά από φόρους κατά 22,5%, παρουσίασαν τα οικονομικά στοιχεία του εννεάμηνου 2012 έναντι της αντίστοιχης περιόδου των αποτελεσμάτων 2011. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του εννεάμηνου (01.01.2012-30.09.2012), τις οποίες ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε.:
α) Τα έσοδα του ΟΛΠ Α.Ε. παρουσίασαν αύξηση 1%.
β) Τα έσοδα από το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) αυξήθηκαν κατά 22,3%.
γ) Τα έσοδα από το Car Terminal αυξήθηκαν κατά 6% και
δ) τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 4%.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου: «παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στον χώρο των θαλάσσιων μεταφορών και στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο (εμπορευμάτων και αυτοκινήτων), ο ΟΛΠ Α.Ε. για τρίτη χρονιά παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα και κέρδη, τα οποία αναμένεται να αποτυπωθούν και στις οικονομικές καταστάσεις του 12μήνου του έτους 2012».
Σημειώνεται ότι θετική έχει υπάρξει κατά τη διάρκεια του έτους και η πορεία της μετοχής του ΟΛΠ Α.Ε. η οποία αυξήθηκε κατά 68,66% από 01.01.2012 έως 21.11.2012, όταν ο γενικός δείκτης για το ίδιο διάστημα στο Χ.Α.Α. αυξήθηκε κατά 23,46%.
Η μετοχή του ΟΛΠ Α.Ε. σε σχέση με την περσινή κατώτερη τιμή της (7,05 Ευρώ) και την τωρινή τιμή της (14,75 Ευρώ), παρουσιάζει αύξηση 109%.