« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Σάββατο 22 Ιουνίου 2013

Τι ψάχνει η εφορία, στους … μετρητές της ΔΕΗ ??


Στο βασικό έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 οι φορολογούμενοι, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τους 9ψήφιους κωδικούς παροχής της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών τους. Στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων Ε2 οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τους αριθμούς παροχής όλων των ακινήτων τους, είτε αυτά είναι ηλεκτροδοτούμενα είτε ήταν ηλεκτροδοτημένα κάποια στιγμή στο παρελθόν και διαθέτουν μετρητή.