« Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! »

Κυριακή 7 Ιουλίου 2013

«ΕΛΛΑΔΑ Η ...... ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»