« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

ΜΠΑΧΑΛΟ ...... Η ΕΦΕΔΡΕΙΑ

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011

Μειώσεις - σοκ στις εισηγμένες ΔΕΚΟ !!


Ψαλιδίζονται οι αποδοχές 50.000 και πλέον υπαλλήλων στις εισηγμένες και τις υπό αποκρατικοποίηση ΔΕΚΟ.

Η μείωση των συνολικών αποδοχών θα φτάσει έως και το 35% σε σχέση με όσα λάμβαναν στις 31 Δεκεμβρίου του 2009.
Οι περικοπές θα γίνουν σε τρεις φάσεις:
Αναδρομικά από 1ης Νοεμβρίου θα κοπεί το 25% των αποδοχών. Στις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί το ποσοστό να φτάσει το 35%, η επιπλέον περικοπή θα επιμεριστεί σε δύο ισόποσες δόσεις μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2013.Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι το μέσο μισθολογικό κόστος να υποχωρήσει στα 1.900 ευρώ τον μήνα ανά εργαζόμενο. Τα παραπάνω προβλέπονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, στην οποία εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο.
Πιο αναλυτικά, η συγκεκριμένη εγκύκλιος αφορά τις εταιρείες ATEbank, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΛΤΑ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΛΑΡΚΟ, ΟΠΑΠ, ΟΛΘ, ΟΛΠ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και όλες τις θυγατρικές τους.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αρκετές από αυτές τις εταιρείες έχουν ήδη γίνει περικοπές μισθών από τα τέλη του 2009 έως σήμερα (ATEbank 10% , ΕΛΤΑ 20% κ.ά.). Ετσι με τις νέες ρυθμίσεις θα προκύψουν επιπλέον μειώσεις ώστε αθροιστικά να προσεγγιστεί το 35%.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΔΩ
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΠ Η Η.Δ. ΕΔΩ

Στα κάγκελα και άλλοι ..... 7.000 υπάλληλοι


Στην πιο δύσκολη φάση της επαγγελμα­τικής τους σταδιοδρομίας βρίσκονται αλλοι 7.000 δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι και με συμβάσεις αορίστου χρόνου, που απασχο­λούνται στους 34 φορείς που συγχωνεύονται και στους 8 που καταργούνται.
Οι εργαζόμενοι αυτοί, αν δεν έχουν καταφέρει να μετατεθούν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, τότε οδη­γούνται στην εφεδρεία.
Βασική προϋπόθεση όμως για τις μεταθέσεις είναι οι υπόλοιποι φορείς του Δημοσίου να τους κάνουν δεκτούς και να έχουν κενές οργανικές θέσεις ανάλο­γης ειδικότητας με τους εργαζόμενους στους υπό συγχώνευση ή καταργούμενους φορείς. Και όλα αυτά μέχρι το τέλος του χρόνου, γι­ατί, αν δεν προλάβουν μέχρι τις 31.12.2011 οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι να μεταταχθούν, τότε όλοι μπαίνουν στο καθεστώς της εφεδρείας.
Οι καταργούμενοι
Οι 8 φορείς που καταργούνται και οι εργα­ζόμενοί τους βρίσκονται πιο κοντά στην εφε­δρεία είναι: Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας, Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρ­φωσης Δασικών Υπαλλήλων, Σταθμός Ελέγχου Κάπρων, Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού, Εθελοντικός Οργανισμός «Έργο Πολιτών», Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου «Πανθεσσαλικό» και Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ιππασία.
Οι συγχωνευόμενοι
Οι 34 φορείς που συγχωνεύονται και το προσωπικό τους εντάσσεται σε εφεδρεία, σε περίπτωση που μέχρι το τέλος του μήνα δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις μεταφοράς τους στους νέους φορείς από τα αρμόδια όρ­γανα, είναι: Ινστιτούτο Τε­χνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευ­ών, Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐ­ας Πειραιά, Εθνικό Αθλητικό Κέ­ντρο Γλυφάδας «Ματθαίος Λιούγκας», Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», Εθνικό Αθλητικό και Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων, Εθνικό Σκοπευτήριο Χα­νίων, Όπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχεί­ρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχεί­ρισης Ελαιώνα Αττικής, Φορέας Δια­χείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού, Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον Θεσσαλονίκης, Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Περιφερειακό Εθνικό Αθλητι­κό Κέντρο Θεσ/νίκης, Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας Θεσσαλονίκης, Ανώνυμη Εταιρεία Βιομη­χανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων, Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυ­ξης Κεραμικών και Πυρίμαχων (ΕΚΕΠΥ Α.Ε.), Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστο­ϋφαντουργίας, Ένδυσης και Ινών Α.Ε., Ινστι­τούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε., ΑΓΡΟΤΗΜΑ Α.Ε., Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου Α.Ε., Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσί­ου Υλικού Α.Ε., ΕΡΤ Α.Ε., Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε., Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοση­λευτικών Μονάδων Α.Ε., Θέμις Κατασκευαστι­κή Α.Ε., ΕΟΜΜΕΧ, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Νε­ότητας, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκ­παίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης, Ορ­γανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργι­κών Προϊόντων και Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος.Παράλληλα διευκρινίζεται για τους φορείς υποδοχής του πλεονάζοντος προσωπικού ότι μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να «βγά­λουν» σε εφεδρεία προσωπικό των κατηγορι­ών Υ.Ε. και Δ.Ε. ισάριθμο με εκείνο που εντά­χθηκε σε αυτούς, διαφορετικά θα οδηγηθεί σε εφεδρεία το σύνολο των απασχολου­μένων των κατηγοριών αυτών.
Κριτήριο ένταξης στην εργα­σιακή εφεδρεία αποτελεί η προϋπηρεσία του εργαζομένου στον φορέα προέ­λευσης ή υποδοχής, εντασ­σομένων στην εργασιακή εφεδρεία όσων έχουν την ολιγότερη προϋπηρεσία.

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ... 2012


Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ και στον ΒΟΛΟ !!


ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Ο.Λ.ΒΟΛΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΠ, χαιρετίζει την δημιουργία και σύσταση από τους συναδέλφους του Λιμανιού του Βόλου, της Ανεξάρτητης Συνδικαλιστικής Κίνησης << ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΒ >>.

Με γνώμονα τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ και ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ και την ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, οι εργαζόμενοι στα Λιμάνια δίνουν ένα δυνατό χαστούκι στις χρόνιες συντεχνίες, στις προσωπικές μικροπολιτικές, στη συνδικαλιστική υποταγή του μνημονίου, στα μικροβολέματα ημέτερων και στις κομματικές πρακτικές.

Στις επικείμενες αρχαιρεσίες στο κομβικό Λιμάνι του Βόλου την 18-11-2011, λαμβάνει μέρος για πρώτη φορά η « ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΒ » και δίνει έμπρακτα έναν αγώνα για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των συναδέλφων.

Ο Συνδυασμός « ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΒ » με τους άξιους συνάδελφους, που δεν δίστασαν να συγκρουστούν με το κατεστημένο, τις συντεχνίες και τις κομματικές πρακτικές , έχει δώσει δείγματα αγωνιστικότητας και διεκδίκησης, διεκδικώντας την αξιοπρέπεια των εργαζόμενων και την κατοχύρωση των θέσεων εργασίας, συμμετέχει με υποψηφιότητες για τη Διοίκηση του Σωματείου – το Εργατικό Κέντρο Βόλου και την ΟΜΥΛΕ.Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!

Πολυτεχνείο .... 2011

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

Έρχονται ......

Μετά την ψήφο εμπιστοσύνης ....... τί ??


Πήρε φόρα ο νέος Πρωθυπουργός στο βήμα της Βουλής και ξέχασε να αναφερθεί στην ημερομηνία της 19ης Φεβρουαρίου, επισήμανε μόνο ότι «το έργο της κυβέρνησης είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με την χρονική θητεία της»!
Αμέσως μετά επισήμανε στους δημοσιογράφους πως «ευελπιστεί» πως η νέα κυβέρνηση «δεν θα είναι παρένθεση αλλά θα αποτελέσει γέφυρα που θα διευκολύνει την μετάβαση της χώρας στην πορεία δημοσιονομικής ισορροπίας και ανάπτυξης»
Για τη στήριξη της ιδέας αυτής σειρά πήραν και οι κατάλληλες δημοσκοπήσεις οι οποίες και εμφανίζουν αποδοχή πάνω από 80% στη νέα κυβέρνηση.
Ωστόσο την ίδια ώρα τα κόμματα που την στηρίζουν μετά βίας φτάνουν στο 40%.
Όσο για τον ελληνικό λαό;
Από σήμερα κιόλας ξεκινά η υλοποίηση των άγριων μέτρων που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση, δεσμεύοντας χειροπόδαρα τη χώρα.
Επειδή μάλιστα οι κοινωνικές αντιδράσεις δεν κατευνάζονται το θέατρο των απειλών περί εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ θα συνεχίζεται να παίζεται ώστε να διατηρείται συνεχώς φοβισμένη η κοινωνία μας.

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011

Ποιος θέλει, να τον .......... ρίξει ??

Πώς να ΜΗΝ πληρώσεις το χαράτσι της ΔΕΗ !!


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ1. Με το λογαριασμό της ΔΕΗ ή με το 12ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής, πηγαίνουμε στο ΑΤΜ της τράπεζας (προϋπόθεση η τράπεζα να είναι συμβεβλημένη με ΔΕΚΟ).

2. Βάζουμε την κάρτα και επιλέγουμε:
α). Άλλες Συναλλαγές
β). Πληρωμές ΔΕΚΟ
γ). ΔΕΗ

3. Πληκτρολογούμε το 12ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής συναλλαγής και στη συνέχεια θα μας ζητηθεί να ορίσουμε το ποσό πληρωμής.

4. Αφαιρούμε από το συνολικό ποσό της ΔΕΗ, εκείνο που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος ακινήτων (αναγράφεται πάνω δεξιά ΕΕΤΗΔΕ).

5. Πληκτρολογούμε το ποσό που απομένει ως ποσό πληρωμής στο ΑΤΜ.

ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΝΕΤAΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ INTERNET BANKING