« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

ΓΚΑΛΟΠ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣΔευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

Η ανατροπή τών ..... Σ.Σ.Ε !!


Περιθώριο τριών μηνών για να υπογράψουν νέα κλαδική σύμβαση και να αποφευχθεί η κατάρρευση των μισθών σε κλαδικό επίπεδο δίνει η εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση.
Ωστόσο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να επέλθει συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων για τη διατήρηση παροχών, τη στιγμή που ο νόμος επιτρέπει τη δραστική μείωσή τους.

Ετσι στην πράξη οι κλαδικές συμβάσεις οδεύουν προς την αδρανοποίησή τους ή ακόμη και την κατάργησή τους, αφού πλέον δεν θα συνάπτονται.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αλλαγή της μετενέργειας και τη μερική διατήρησή της - σε χρόνο αλλά και σε περιεχόμενο -, οδηγεί σε μειώσεις που μπορεί να φθάσουν και το 40%.
Το μνημόνιο προβλέπει τη λήξη των κλαδικών συμβάσεων το αργότερο σε ένα έτος από την ψήφισή του.
Ταυτοχρόνως, η μετενέργεια των κλαδικών συμβάσεων περιορίζεται στους τρεις από τους έξι μήνες. Το τρίμηνο της μετενέργειας ισχύει - από σήμερα - και για τις κλαδικές συμβάσεις που έχουν λήξει.
Εφόσον μετά την πάροδο του τριμήνου δεν υπάρξει νέα κλαδική σύμβαση οι αμοιβές των εργαζομένων επανέρχονται στον βασικό κλαδικό μισθό και διατηρούν μόνο - όπου υπάρχουν - τα εξής τέσσερα επιδόματα: ωρίμασης, τέκνων, εκπαίδευσης και βαρέων επαγγελμάτων.
Κι αυτό γιατί στον νόμο προβλέπεται ρητά πως η δράση της μετενέργειας των κλαδικών συμβάσεων στις ατομικές συμβάσεις αφορά πλέον μόνο συγκεκριμένες αμοιβές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη Τρίτη θα εκδοθεί Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία θα διευκρινίζονται οι αλλαγές στο καθεστώς των αμοιβών του ιδιωτικού τομέα που επέφερε ο νόμος για το νέο μνημόνιο.

Οι αλλαγές που περιλαμβάνονται σε αυτή προβλέπουν τα εξής:

1. Η τρίμηνη μετενέργεια ισχύει και για τις κλαδικές συμβάσεις που έχουν ήδη λήξει. Ετσι δίδεται το χρονικό περιθώριο διαπραγμάτευσης για την ανανέωση των συμβάσεων, προτού μειωθούν – αυτομάτως – οι κλαδικές.
2. Ξεκαθαρίζεται ότι μετά τη λήξη της μετενέργειας οι μισθοί θα μειώνονται στο όριο των κλαδικών αμοιβών και όχι των κατώτατων, όπως αρχικώς είχε αναφερθεί.
3. Οι μειώσεις των κατώτατων αμοιβών κατά 22%, που έγιναν μετά τη 14η Φεβρουαρίου – ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – είναι νόμιμες και δεν θα υπάρξουν κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που προχώρησαν στο μέτρο. Σημειώνεται ότι μετά την ψήφιση του νόμου διευκρινίστηκε ότι η ισχύς του μέτρου αρχίζει την 1η Μαρτίου 2012.

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !!Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Νεα Σ.Σ.Ε με μειώσεις μισθών, στον ΟΛΠ !!


Την απόφαση σύναψης νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) μέχρι την 1.4.2012 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. μετά από διαβούλευση με τα συνδικάτα του χώρου. Σημειώνεται ότι βάσει του πρόσφατου νόμου που ψήφισε η Βουλή, «είναι υποχρεωτική η σύναψη νέων ΣΣΕ εντός τριμήνου. Σε περίπτωση μη υπογραφής θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις της Εθνικής ΣΣΕ».


Το Δ.Σ. κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4024/2011 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

α. Μείωση των αποδοχών του Νοεμβρίου 2011 κατά 6%


β. Μείωση των αποδοχών του Δεκεμβρίου 2011 κατά 8%

Σημειώνεται ότι βάσει του πιο πάνω νόμου οι συνολικές αποδοχές θα έπρεπε να μειωθούν κατά 35% σε σχέση με το επίπεδο αποδοχών του Δεκεμβρίου 2009. Η μικρότερη μείωση οφείλεται στη σταδιακή μείωση που επήλθε από το 2009 έως τον Οκτώβριο 2011 κατά 29% το Νοέμβριο και κατά 27% το Δεκέμβριο.

γ. Καθιέρωση ρεπό κατά 50% για την παρεχόμενη εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και τις εορτές και


δ. Μείωση κατά 20% των αμοιβών υπερωριών - αργιών και όλων των επιδομάτων ευθύνης.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης «το λιμάνι δεν είναι μια συνήθης ΔΕΚΟ. Παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες του (το 2011 πραγματοποιήθηκαν 25.000 αφίξεις πλοίων) 24 ώρες το 24ώρο με τρείς βάρδιες, επί 365 ημέρες το χρόνο. Τυχόν περιοριστικές πολιτικές στη λειτουργία του, θα επηρεάσουν αφ’ ενός τον κύκλο εργασιών του και αφ’ ετέρου το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών του, με τους οποίους έχει συνάψει σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του (εμπορευματοκιβώτια, κρουαζιέρα, ακτοπλοΐα και car–terminal) μακροχρόνιες συμβάσεις εξυπηρέτησης.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται περαιτέρω μεταρρύθμιση των εργασιακών και λειτουργικών δομών του, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά του. Υπενθυμίζεται ότι από το τέλος του 2009 μέχρι σήμερα το προσωπικό του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μειώθηκε κατά 410 άτομα και το κόστος εργασίας σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του από 71% στο 51%. Τέλος, τα έτη 2010 και 2011 υπήρξαν κερδοφόρα, όπως αναμένεται να γίνει και το 2012».

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

Τα εργασιακά στα .... ΛΙΜΑΝΙΑ !!


Την κύρωση δύο Διεθνών Συμβάσεων με άμεσο αντίκτυπο στα εργασιακά θέματα των λιμανιών ήταν το κύριο θέμα της συνάντησης του γενικού γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Θάνου Πάλλη και του εκπροσώπου του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (International Labour Organisation-ILO), Μάριου Μελετίου.


Οι δύο Συμβάσεις, που απασχόλησαν ιδιαίτερα στη συνάντηση, η οποία έγινε, στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας είναι:

1. Η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας (ΔΣΕ) 137 “Για τις κοινωνικές επιπτώσεις από τις νέες μεθόδους χειρισμού στα λιμάνια”. Και


2. Η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας (ΔΣΕ) 152 “Για την ασφάλεια και υγιεινή στις λιμενικές φορτοεκφορτωτικές εργασίες”.

Ο κ. Μελετίου εκπροσωπώντας τον ILO τόνισε τη σημασία της επικύρωσης των δύο συμβάσεων από την Ελλάδα ως συμβάσεις που ορίζουν τα ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση των λιμενικών εργασιών και αποτελούν τη βάση αναφοράς για οποιοδήποτε επικαιροποιημένο έγγραφο συμφωνούν οι κοινωνικοί εταίροι και εκδίδει ο ILO.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος του ILO oι εν λόγω συμβάσεις αποτελούν συμφωνίες εργοδοτών και εργαζομένων στους λιμένες και έχουν ήδη επικυρωθεί από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και χώρες που με ανταγωνιστικούς προς την Ελλάδα λιμένες, όπως η Τουρκία, με στόχο την διαμόρφωση ελάχιστων συνθηκών εργασίας.

Ο ILO, μέσω του κ. Μελετίου, βεβαίωσε την ικανοποίησή του για την διάθεση της Ελληνικής κυβέρνησης να εξετάσει το θέμα και ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες των εμπλεκόμενων τμημάτων του ΙLO με στόχο την συνεχή και αδιάλειπτη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής.

Να σημειωθεί ότι την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012, έχει προγραμματιστεί συνάντηση των κοινωνικών εταίρων, για την διερεύνηση δυνατότητας κύρωσης των δύο Διεθνών Συμβάσεων του ΙLO.


Στην συνάντηση έχουν καλεστεί να συμμετάσχουν εργοδότες, εργαζόμενοι, αλλά και χρήστες των ελληνικών λιμένων.

Συγκεκριμένα, έχουν προσκληθεί :
Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, η ΣΕΠ Α.Ε., η Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος, η Διεθνής Ναυτική Ένωση και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος (Ένωση) Ναυτικών Πρακτόρων και Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένων.

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Κρίσιμο Δ.Σ. στον ΟΛΠ !!


Ένα από τα πιο δύσκολα θέματα στη αυριανή ατζέντα θα έχει να συζητήσει το Δ.Σ. του ΟΛΠ.

Πρόκειται για το περίφημο κούρεμα βάσει μνημονίων των μισθολογικών απολαβών των εργαζόμενων καθώς ως γνωστόν οι ΔΕΚΟ που βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο έχουν ενταχθεί στη λογική των περικοπών.
Επίσης το Δ.Σ. θα λάβει Απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, των υπο επαναλειτουργία Θυγατρικών εταιριών ...
Εκτός των άλλων το Δ.Σ. αναμένεται να λάβει και αποφάσεις για την απομάκρυνση και άλλων “ναυαγίων” σε μια γενικότερη προσπάθεια απελευθέρωσης χώρων σε όλο το εύρος των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η Η.Δ. του Δ.Σ. ΟΛΠ την 22-02-2012

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012

WE ARE ALL GREEKS !!


«Παγκόσμια Ημέρα Κινητοποίησης: Είμαστε όλοι Έλληνες»


Διαδηλώσεις υπέρ της Ελλάδας προετοιμάζονται σε πολλές χώρες το μεσημέρι του Σαββάτου, με αφορμή την οικονομική κρίση και τα οξύτατα προβλήματα που προκαλεί στην ελληνική κοινωνία.


Οι διαδηλώσεις συμπαράστασης θα γίνουν το Σάββατο στις 14:00 τοπική ώρα.

Κινητοποίηση προγραμματίζεται ακόμη και στη Νέα Υόρκη το Σάββατο στις 14:00 στο πάρκο Ζουκότι όπου επί μήνες είχαν κατασκηνώσει τα μέλη του κινήματος Occupy New York.
Όπως επισημαίνεται σε διαδικτυακό κάλεσμα προς το διεθνές κοινό, τα μέτρα που ψηφίστηκαν την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου επιβάλλουν μεγάλες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις ενώ προβλέπονται και απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων.
Οι Αγανακτισμένοι προσθέτουν ότι η Ελλάδα «χρησιμοποιείται σαν εργαστήριο πριν γενικευτούν αυτά τα μέτρα» τα οποία χαρακτηρίζονται κοινωνικά άδικα και αντιδημοκρατικά.
«Ο ελληνικός λαός χρειάζεται διεθνή αλληλεγγύη και ζητούν την υποστήριξή μας. Ας απαντήσουμε στο κάλεσμά τους. Είμαστε όλοι Έλληνες!», τονίζεται.
Στον μπλογκ http://jesuisgrec.blogspot.com Ευρωπαίοι υπογράφουν κείμενο αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και ζητούν την ελληνική υπηκοότητα, θέλοντας να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους.
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε στη Γαλλία, όταν πολίτες ζήτησαν την ελληνική υπηκοότητα από την ελληνική πρεσβεία με το σύνθημα «Είμαι και εγώ Έλληνας».
Στο Facebook υπάρχει, μάλιστα, ομάδα που ονομάζεται: «We are all Greeks».
Πάνω από δέκα σελίδες στο Facebook είναι αφιερωμένες στο ίδιο θέμα, με επίκεντρο -η κάθε μία- μία πόλη της Γαλλίας όπου οργανώνεται η κινητοποίηση.
Μερικές από αυτές τις σελίδες μπορείτε να βρείτε εδώ: Paris, Grenoble, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse.
Αντίστοιχες σελίδες (κυρίως στο Facebook, αλλά όχι μόνο) υπάρχουν αφιερωμένες σε άλλες χώρες, όπως: Γερμανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Φινλανδία, Ιταλία, Σουηδία.
Ένα πιο πλήρη κατάλογο με τις σχετικές σελίδες μπορείτε να δείτε εδώ. Όσον αφορά το twitter, οι σχετικές αναφορές μπορούν να βρεθούν με το #18fgr, ενώ σποραδικές αναφορές βρίσκονται και με το #greece αλλά και με το #occupy και #ows.
Δείτε βίντεο από κινητοποιήσεις στο εξωτερικό υπέρ της Ελλάδος: Μάλαγα (Ισπανία), κινητοποίηση Βέλγων εργατών, στο Παρίσι, στο Βερολίνο ακόμα και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

Οι ΕΚΛΟΓΕΣ .......

Προσλήψεις Τεχνικών, απο τον ΟΑΕΔ.


Έχει ξεκινήσει από τις 9 Φεβρουαρίου 2012 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ανέργων μέσω ΟΑΕΔ, για εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας Δήμων, Συνδέσμων και Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 29 Φεβρουαρίου 2012 και αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελιδα του ΟΑΕΔ (oaed.gr) ο οποίος θα έχει και την ευθύνη κατάταξης-επιλογής των ενδιαφερομένων.
Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν σύμφωνα με την προκήρυξη του ΟΑΕΔ να απευθύνονται στα Δημοτικά Καταστήματα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.
Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων για να καταρτίσει τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων από τον οποίο θα γίνει η επιλογή των ανέργων που θα προσληφθούν από τους Δήμους, μετά από σχετική υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, στις εξής ειδικότητες:
1. Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος
2. Δ.Ε. Οδηγός
3. Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος
4. Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
5. Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς
6. Δ.Ε. Υδραυλικός
7. Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων
8. Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων
Η ειδική ηλεκτρονική «αίτηση για το πρόγραμμα αυτεπιστασίας» είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://ait.oaed.gr/).

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

Στο ... ΤΑΜΕΙΟ !!Στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» μεταβίβασε το ελληνικό δημόσιο 5.775.000 μετοχές της ΟΛΠ ΑΕ, δηλαδή ποσοστό 23,1% και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, όπως ανακοινώθηκε από την ΟΛΠ Α.Ε.
Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας 100% το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ», ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.

Με βάση τα παραπάνω, α) το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ Α.Ε. διαμορφώνεται σε 51,04% και
β) το ποσοστό του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» σε 23,1%.

Ποια είναι η ..... Hamburg Port Consulting ??


Η εν λόγω εταιρεία ( Hamburg Port Consulting ), αποτελεί θυγατρική του ομίλου Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) που λειτουργεί στο λιμάνι του Αμβούργου.
Η HHLA αποτελεί εν δυνάμει ανταγωνιστή του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ, αφού αποτελεί την Βόρεια Πύλη της Ευρώπης μέσω της οποίας διοχετεύονται εμπορεύματα και στην ανατολική Ευρώπη.
Η είσοδος των εμπορευμάτων από τον Πειραιά, ο οποίος έχει αναδειχθεί πλέον σε Νότια Πύλη, αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις φτηνότερη και γρηγορότερη λύση.

Εγείρεται τώρα λοιπόν το ερώτημα :
Πως η γερμανική αυτή εταιρεία, μπορεί να αποφύγει θέματα ασυμβίβαστου και σύγκρουσης συμφερόντων ??

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

Πρός Ιδιωτικοποίηση τα ....... Λιμάνια ??


Την πρόσληψη συμβούλων για την αποκρατικοποίηση των Λιμανιών, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

Να σημειωθεί ότι με βάση το Μνημόνιο που από την Κυριακή το βράδυ αποτελεί νόμο του ελληνικού κράτους, στίς επιχειρήσεις που είναι προς πώληση το 2012 και το 2013, θα πρέπει μέχρι τα τέλη Μαρτίου να έχει γίνει η πρόσληψη των συμβούλων.
Οι τεχνικοί σύμβουλοι για ΟΛΠ, ΟΛΘ και τα Περιφερειακά Λιμάνια, που προσλήφθηκαν είναι:
 
Η Γερμανική : HPC Hamburg Port Consulting
http://www.hamburgportconsulting.de/
 
και η Ελληνική : Marnet ΑΤΕ
http://www.marnet.gr/

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

Η νέα ...... ΒΟΥΛΗ


Aξιωματική αντιπολίτευση οι ... Ανεξάρτητοι !!

Μετά από τις χτεσινές διαγραφές, το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει την δεδηλωμένη ενώ δεύτερο «κόμμα» στην Βουλή είναι οι... ανεξάρτητοι βουλευτές που μετρούν 63 ψήφους.
Η Νέα Δημοκρατία μετρά πλέον 62 βουλευτές.


ΠΑΣΟΚ 131

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 63

Ν.Δ. 62

ΚΚΕ 21

ΛΑΟΣ 14

ΣΥΡΙΖΑ 9

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012

Τι συμβαίνει τώρα στο Σύνταγμα !!


Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Υπουργικό Συμβούλιο το .... ΜΝΗΜΟΝΙΟ


Εγκρίθηκε ομόφωνα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, από το Υπουργικό Συμβούλιο η συμφωνία για τη νέα δανειακή σύμβαση, η οποία και κατατέθηκε στη Βουλή προκειμένου να ψηφιστεί από την Ολομέλεια την Κυριακή.


Το νέο Μνημόνιο, που κατατέθηκε στη ΒΟΥΛΗ

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012

ΣΟΚ και ΔΕΟΣ απο το νέο ..... ΜΝΗΜΟΝΙΟ !!


Κάθε ώρα που περνάει όλο και μεγαλύτερες φέρονται να είναι οι απαιτήσεις της Τρόικας, όσον αφορά τα νέα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε η συγκυβέρνηση να υπογράψει τη δανειακή σύμβαση – και με την απειλή πάντα της χρεωκοπίας.

Η έναρξη αναδρομικής εφαρμογής των μέτρων είναι η 1/1/2012.


Αναλυτικά, μεταξύ των μέτρων που περιέχονται στο κείμενο που βρίσκεται στο τραπέζι της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών είναι:

Μειώσεις στις συντάξεις
* Νόμος πλαίσιο για τα επικουρικά ταμεία με στόχο τη μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης κατά 0,4% του ΑΕΠ (600 εκ. ευρώ μείωση). Το μέτρο εξειδικεύεται σε μειώσεις 15% των κυρίων ταμείων ασφάλισης ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τράπεζες και 7% μειώσεις στο ΝΑΤ.
* Επανεξέταση στα τέλη Ιουνίου των ταμείων που έχουν περιοδικές εφάπαξ καταβολές.
* Σύστημα συλλογής ασφαλιστικών εισφορών. Αναθεώρηση της μεθόδου συλλογής εισφορών. Ολοκλήρωση προγράμματος έως Σεπτέμβριο 2012. Από το Μάρτιο 2012 ενοποίηση είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φόρων και ενοποίηση ελέγχου καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Μείωση βασικού μισθού
* Μείωση του κατά 22% σε όλα τα επίπεδα.
* Πάγωμα του κατώτατου στα επίπεδα που θα διαμορφωθούν μετά τη μείωση έως το πέρας της προγραμματικής περιόδου.
* Επιπρόσθετη μείωση κατά 10% για τους νέους (έως 25 ετών).

Ψαλίδι στα επιδόματα
Μέτρα για διακοπές προγραμμάτων και εισοδηματικό όριο για την παροχή επιδομάτων με στόχο την εξοικονόμηση ποσού ύψους 1,5% του ΑΕΠ, για την περίοδο ισχύος του προγράμματος (2013-2015).

Σαρωτικές ανατροπές στα εργασιακά
* Μέγιστη διάρκεια συλλογικών συμβάσεων τρία χρόνια.
* Οι ισχύουσες συμβάσεις λήγουν ένα χρόνο μετά τη νομοθέτηση του προγράμματος.
* Μετενέργεια: μείωση του χρόνου της από έξι μήνες σε τρεις.
* Στο βαθμό που δεν υπάρξει νέα συλλογική σύμβαση εντός τριών μηνών ως βάση θεωρείται ο βασικός μισθός της ΕΓΣΣΕ.
* Διατηρούνται γενικά επιδόματα όπως: θέσης, παιδιών, εκπαίδευσης, επικινδυνότητας. Αυτά διατηρούνται έως τη σύναψη νέας συμφωνίας (συλλογικής ή ατομικής).
* Κατάργηση μονιμότητας σε όλες τις εταιρίες (ΔΕΚΟ, τράπεζες).
* Πάγωμα ωριμάνσεων μέχρις ότου η ανεργία μειωθεί κάτω από 10%.
* Κατάργηση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία. Στη διαιτησία μπαίνουν μόνο οι βασικοί μισθοί. Λαμβάνονται υπόψη η οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

Απολύσεις και άρση μονιμότητας στο Δημόσιο
* Επανεξέταση όλων των ειδικών μισθολογίων με στόχο εξοικονόμηση ποσού 0,2% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.
* Επανεξέταση μισθολογικών κλιμακίων.
* Μείωση αριθμού δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 2011-2015.
* Διατήρηση προσλήψεων 1:5.
* Εργασιακή εφεδρεία.
* Μείωση συμβασιούχων.
* Περιορισμός εισαγωγών σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και γενικά σε σχολές που εξασφαλίζουν αυτόματη πρόσληψη στο δημόσιο.

Ολόκληρο το σχέδιο του Μνημονίου 2

2 Μήνυμα των ....... AnonymousΤετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

Να χρεοκοπήσει η Ελλάδα αμέσως !!


Σε συνέντευξή του το αμερικανικό δίκτυο CNBC, ο κ. Βαρουφάκης τόνισε: «η διάσωση ξεκάθαρα δεν επιλύει τίποτα για την Ελλάδα, την ευρωζώνη και τον κόσμο».


«Η Ελλάδα θα πρέπει να χρεοκοπήσει αμέσως χωρίς να γίνει καμία συζήτηση για αποχώρηση από την ευρωζώνη» προσέθεσε. «Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να χρεοκοπήσει μέσα στην ευρωζώνη;» διερωτήθηκε ο κ. Βαρουφάκης, επισημαίνοντας ότι η χώρα είναι ήδη εκτός αγορών.
Επίσης, ο κ. Βαρουφάκης ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα τυπικό πρόβλημα χρεοκοπίας, το οποίο όμως υφίσταται εδώ και δύο χρόνια.
«Ο μόνος λόγος για να πάρουμε το νέο δάνειο, είναι επειδή νομίζουμε ότι μπορούμε να το αποπληρώσουμε. Όμως δεν μπορούμε και όλοι το ξέρουν. Η ΕΚΤ το ξέρει, το ΔΝΤ το ξέρει», υπογράμμισε.
Σύμφωνα με τον κ. Βαρουφάκη, η ΕΚΤ και τα μέλη της ευρωζώνης θα πρέπει να σταματήσουν την «πολιτική παραφροσύνη» και να αποδεχθούν την αναπότρεπτη χρεοκοπία κι όχι «να πιέζουν το χαλί κάτω από τα πόδια, σαν τα παιδιά που προσπαθούν να αποφύγουν την τιμωρία».
Εάν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, τότε η Ελλάδα θα βυθιστεί σε ένα νέο κώμα, η κρίση χρέους θα κλιμακωθεί και θα εκδηλωθεί ένα πιο προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης, εκτίμησε.

Επιστολή πρός τους Βουλευτές Πειραιά ...


Με επιστολή του πρός τους Βουλευτές Πειραιά ο Δημοτικός σύμβουλος Πειραιά κ. Π. Ρέππας, ζητά απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που είναι καθοριστικά για το μέλλον της χώρας :


«Κύριοι Βουλευτές

Με δεδομένο ότι εντός των προσεχών ημερών θα κληθείτε να στηρίξετε ή όχι με την ψήφο σας, στη Βουλή των Ελλήνων τα «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015″, παρακαλούμε όπως με έγγραφη δημοσιευμένη δήλωσής σας, να διαψεύσετε ή όχι, ποια εκ των κάτωθι νομίζετε οτι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Έτσι δίνετε και σε σας τους ίδιους η δυνατότητα και η ευκαιρία να εξηγήσετε στον εντολέα και εργοδότη σας λαό του Πειραιά, με ποιό τρόπο θα προασπίσετε την ευημερία και την ανάπτυξή του.
Να του εκθέσετε την άποψή σας για τα ζητήματα Εθνικής Κυριαρχίας που έχουν εγερθεί εξ αιτίας της νέας δανειακής σύμβασης. Να μάθουμε την προσωπική σας άποψη και θέση για το θέμα ,η οποία θέση θα μεταφραστεί και σε ψήφο στην Βουλή. Και τέλος να αναλάβετε δημοσίως την ευθύνη της τοποθέτησής σας έναντι των συμπολιτών σας.

ΔΙΑΨΕΥΣΤΕ λοιπόν ή ΟΧΙ τα ακόλουθα

•Σε περίπτωση που η χώρα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί για οποιονδήποτε λόγο στην αποπληρωμή μιας ληξιπρόθεσμης οφειλής, δεν θα μπορέσει να επικαλεστεί στάση πληρωμών έναντι των δανειστών, αλλά άμεσα θα πρέπει να στραφεί σε εσωτερικό δανεισμό. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει τα χρήματα του Κρατικού προϋπολογισμού για την εξόφληση της δόσης και από τα εναπομείναντα χρήματα να πληρωθούν μισθοί, συντάξεις, υγεία, παιδεία κλπ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ !!!

•Το υπό ίδρυση Ταμείο για την «Αξιοποίηση» της περιουσίας του Δημοσίου, θα ξεπουλά περιουσιακά στοιχεία του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων λιμένων, αεροδρομίων, συγκοινωνιών, ΔΕΚΟ με δικαίωμα τροποποίησης του καταστατικού λειτουργίας και του τιμολογίου ή του εισιτηρίου τους, αποκλειστικά για την αποπληρωμή του Δημόσιου χρέους.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ !!!

•Το Ταμείο θα δύναται να εισπράττει όλα τα έσοδα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και της ΕΥΔΑΠ και να τα χρησιμοποιεί για την εξόφληση των δανείων, ενώ τα έξοδά τους θα εξακολουθούν να βαραίνουν το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης το Ταμείο δύναται να πουλά και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσό, ουράνιο), όπως επίσης και το δικαίωμα να εκποιεί περιουσιακά στοιχεία των ΟΤΑ (Αιγιαλούς, Δημαρχεία, Δημοτικές επιχειρήσεις, Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς κλπ.).

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ !!!

•Εάν το Ταμείο κρίνει απαραίτητη την απαλλοτρίωση ενός περιουσιακού στοιχείου και υπάρχουν ιδιωτικά συμφέροντα ( Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες κλπ.), τότε οι ιδιώτες θα χάσουν τα δικαιώματά τους.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ !!!

•Σε όλες τις συνεδριάσεις του Ταμείου θα παρίστανται Παρατηρητές των δανειστών, οι οποίοι θα δίνουν αναφορά μόνο στα αφεντικά τους. Θα δεσμεύονται με εχεμύθεια και μόνο μετά την πάροδο 3 ετών ο Ελληνικός λαός θα μπορεί να μαθαίνει για το ξεπούλημα της περιουσίας του. Καμία απόφαση δεν θα επιτρέπεται χωρίς την γνωμοδότηση του Συμβουλίου των Εμπειρογνωμόνων με την συμμετοχή υπαλλήλων της Τρόικα, πράγμα που καθιστά την παρουσία των Βουλευτών καθαρά διακοσμητικό. Το Ταμείο θα μπορεί να εκδίδει ομόλογα, να δανείζεται απο τρίτους με δικές μας εγγυήσεις και με τα λεφτά αυτά να αγοράζει απο την ελεύθερη αγορά ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε τιμές εξευτελιστικές. Δηλαδή θα μπορούν οι ίδιοι να αγοράζουν το χρέος μας αφού το ελαχιστοποιήσουν, στην ουσία με δανεικά δικά μας, και εάν χρειαστεί να μας εκβιάζουν κατά το δοκούν.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΨΕΥΣΤΕ ΤΟ.

Εν αναμονή της απαντήσεώς σας
Με εκτίμηση

Ρέππας Παναγιώτης
Msc Πτυχιουχος Πολιτικός μηχανικός-Δημοτικός σύμβουλος Πειραιά»


Για ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ .......

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012

ΝΕΑ ΑΝΑΣΑ, ΑΠΟ ΤΟ ... ΧΑΡΑΤΣΙ


Τροπολογία - "ανάσα" για το χαράτσι στα ακίνητα που θα αυξάνει την προθεσμία πληρωμής στις 120 από 80 μέρες, ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών.
Κι αυτό επειδή για 500.000 καταναλωτές οι λογαριασμοί τους έληξαν και είναι αντιμέτωποι με την ποινή της διακοπής ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τέσσερις μέρες στελέχη της διοίκησης της ΔΕΗ ενημέρωσαν τον αντιπρόεδρο και υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο για την πορεία των λογαριασμών που περιέχουν το ειδικό τέλος ακινήτων.
Πηγές αναφέρουν ό,τι περισσότεροι από 500.000 έχουν περάσει και το όριο των 80 ημερών για την αποπληρωμή τους, με αποτέλεσμα και βάσει του νόμου να πρέπει να αποκοπεί η παροχή ηλεκτροδότησης τους.
Οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ μιλούν κι αυτοί επίσης για την πρόθεση του υπουργού Οικονομικών να επιμηκύνει την προθεσμία πληρωμής του ειδικού τέλους, μιλώντας για "νίκη".
Τονίζουν δε, πως θα συνεχίσουν τον "αγώνα" μέχρι να αποσυρθεί ο νόμος.