« Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! »

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Οι τελικές ημερομηνίες, για τις φορολογικές μας δηλώσεις .....


Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ΚΦΕ (φυσικά πρόσωπα), παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου ως εξής:
  1. Για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013,
  2. για ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013,
  3. για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013,
  4. για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013,
  5. για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013
  6. και για το ψηφίο: 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013.
Εκτός από την παράταση στην ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το υπουργείο Οικονομικών δρομολόγησε πλέον όλες τις διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η φετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων:
Εντός της εβδομάδας θα «φανούν» στις ηλεκτρονικές φορολογικές μας δηλώσεις τα στοιχεία για τους τόκους των καταθέσεων. Προγραμματίζεται εκτός από το συνολικό ποσό (εφόσον βέβαια αυτό υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά φορολογούμενο) να φαίνονται και αναλυτικά οι τόκοι ανά τράπεζα. Θα το δούμε στην πράξη.
  1. Δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση για τον τύπο και το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Είναι απαραίτητη διαδικασία για να γίνουν οι απαιτούμενες διασταυρώσεις και να προχωρήσει η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν το έντυπο Ε7 μέχρι τις 19 Ιουλίου.
  2. Φέτος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά στην εφορία και τις βεβαιώσεις αποδοχών που δίνουν σε εργαζόμενους και συνταξιούχους προκειμένου να συμπληρώσουν τη φορολογική τους δήλωση. Στόχος, να γίνεται αυτόματα διασταύρωση και να μην αποκρύπτονται εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.