« Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! »

Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Μπόνους, στους εργαζομένους που καταγγέλλουν τη ....... διαφθορά !!


Την πάταξη της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στον δημόσιο τομέα 

«εκ των έσω» προωθεί η κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, ετοιμάζεται να εισαγάγει στην Ελλάδα τον θεσμό του whistleblowing.


Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη προωθείται από τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα παρέχεται προστασία αλλά και κίνητρα στους υπαλλήλους -στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα- που θα προβαίνουν στην αποκάλυψη πάσης φύσεως παράνομων δραστηριοτήτων εντός του χώρου εργασίας τους.

Οπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση, στη διαδικασία, όσον αφορά στον δημόσιο τομέα, κεντρικό ρόλο σχεδιάζεται να αναλάβει η Αρχή Επιθεώρησης Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, στην οποία θα ανατεθεί η διερεύνηση των «πληροφοριών δημοσίου συμφέροντος».

Στους whistleblowers -«μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος» ή «υπερασπιστές της υπηρεσίας» επί το ελληνικότερον- θα δίνονται κίνητρα για την αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς, ενώ θα θεσπιστεί και νομικό πλαίσιο προστασίας τους «έναντι απειλών ή πράξεων εκδίκησης και διακριτικής μεταχείρισης από τον εμπλεκόμενο με τις παράνομες πράξεις φορέα».

Μεταξύ των μέτρων προστασίας περιλαμβάνεται η απαλλαγή του «μάρτυρα» από ευθύνες παραβίασης απορρήτου, απαγόρευση της πειθαρχικής δίωξής του, αλλά και παροχή εγγυήσεων για την ομαλή επαγγελματική εξέλιξή του, έως και αύξηση απολαβών.