« Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! »

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9Υποχρεωμένοι να υποβάλουν φέτος Δήλωση Ε9 είναι όσοι είχαν μεταβολή το 2010 στην ακίνητη περιου­σία ή την οικογενειακή τους κατάσταση.
Στην πε­ρίπτωση γάμου, υποβάλλεται Ε9 μόνον εφόσον η σύ­ζυγος έχει κάποιο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο.
Από την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου έως 22.12.2011, είναι διαθέσιμη τελικά η εφαρμογή για την ηλεκτρονι­κή υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 στο taxis net, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικο­νομικών.

Στον νέο σχεδιασμό, που προβλέπει τη διαμόρφωση της διαδικτυακής εφαρμογής,  θα δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να βλέπουν την ενημερωμένη περιουσιακή μερίδα τους με βάση τις δηλώσεις του 2009 και του 2010.
Επιπλέον, θα παρέχονται βοηθήματα χαρτών, ώστε να ενημερώνεται απευθείας η μερίδα τους για το 2011.
Με την ολοκλήρωση του συστήματος της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων Ε9, επιση­μαίνει σε ανακοίνωσή της η ΓΓΠΣ, διευκολύνεται η άμεση, εύχρηστη και γρήγορη ενημέρωση της περιουσιακής εικόνας τού κάθε φορολογούμενου, χωρίς το κόστος, τα λάθη και τις καθυστερήσεις που συνεπάγεται η χειρόγραφη υποβολή των δη­λώσεων.


http://www.gsis.gr/