Δεν κατάφερα ν΄αλλάξω το "σύστημα", όμως δεν επέτρεψα ούτε σ΄αυτό να με .... "αλλάξει" !!

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Ένας Σέρ, στον .... Πειραιά !!