Δεν κατάφερα ν΄αλλάξω το "σύστημα", όμως δεν επέτρεψα ούτε σ΄αυτό να με .... "αλλάξει" !!

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

Ημέρα τών ....... ερωτευμένων !!