Δεν κατάφερα ν΄αλλάξω το "σύστημα", όμως δεν επέτρεψα ούτε σ΄αυτό να με .... "αλλάξει" !!

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΛΠ !!

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ & ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΠ
Εκδόθηκε σήμερα από τόν ΑΣΕΠ στήν ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, η Προκήρυξη για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Αορίστου χρόνου για τόν ΟΛΠ Α.Ε.
Αιτήσεις - Διαδικασίες & Προθεσμίες θα ανακοινωθούν, τίς επόμενες ημέρες από τόν ΟΛΠ.
Για τήν προκήρυξη πατήστε εδώ.