Δεν κατάφερα ν΄αλλάξω το "σύστημα", όμως δεν επέτρεψα ούτε σ΄αυτό να με .... "αλλάξει" !!

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Άρχισε η αντίστροφη ...... μέτρηση !!