Δεν κατάφερα ν΄αλλάξω το "σύστημα", όμως δεν επέτρεψα ούτε σ΄αυτό να με .... "αλλάξει" !!

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

Πασαλιμάνι (Ζέα) Πειραιάς ..........