Δεν κατάφερα ν΄αλλάξω το "σύστημα", όμως δεν επέτρεψα ούτε σ΄αυτό να με .... "αλλάξει" !!

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

53ο Ράλλυ Αιγαίου 2016


Φάληρο - Ν.Πάτμος - Ν.Μήλος - Σούνιο
16 - 24 Ιουλίου 2016