Δεν κατάφερα ν΄αλλάξω το "σύστημα", όμως δεν επέτρεψα ούτε σ΄αυτό να με .... "αλλάξει" !!

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Από την εκδήλωση: Τα Ρολόγια του Πειραιά, στον ΖΗΝΩΝΑ !!