Δεν κατάφερα ν΄αλλάξω το "σύστημα", όμως δεν επέτρεψα ούτε σ΄αυτό να με .... "αλλάξει" !!

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ....... ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ !!