Δεν κατάφερα ν΄αλλάξω το "σύστημα", όμως δεν επέτρεψα ούτε σ΄αυτό να με .... "αλλάξει" !!

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

Οι εκδηλώσεις ...... συνεχίζονται