Δεν κατάφερα ν΄αλλάξω το "σύστημα", όμως δεν επέτρεψα ούτε σ΄αυτό να με .... "αλλάξει" !!

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

'DamNation': “Desert Goddess” Remembers Arizona’s Glen Canyon