Δεν κατάφερα ν΄αλλάξω το "σύστημα", όμως δεν επέτρεψα ούτε σ΄αυτό να με .... "αλλάξει" !!

Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Ερχονται ριζικές ....... ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ !!