Δεν κατάφερα ν΄αλλάξω το "σύστημα", όμως δεν επέτρεψα ούτε σ΄αυτό να με .... "αλλάξει" !!

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Η δήλωση προστασίας, του τραπεζικού σας λογαριασμού !!


Ξεκινάει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxisnet που παρέχει τη δυνατότητα στους φορολογουμένους να προστατεύσουν έναν τραπεζικό λογαριασμό τους από τον κίνδυνο κατάσχεσης έως το ποσό των 1.500 ευρώ. 
Η απαραίτητη αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους φορολογούμενους οι οποίοι πρέπει να δηλώσουν έναν τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θέλουν να τον... περιχαρακώσουν από κίνδυνο κατασχέσεων.