Δεν κατάφερα ν΄αλλάξω το "σύστημα", όμως δεν επέτρεψα ούτε σ΄αυτό να με .... "αλλάξει" !!

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Ανεργος στα 55+ ....... ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ !!

<< Δικαίωμα αυτασφάλισης, απολυμένων ηλικίας 55 έως 64 ετών >>


Με εγκύκλιο του ΙΚΑ  - ΕΤΑΜ, εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών όπου έμειναν άνεργοι απο περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Εργασίας τους, έχουν το δικαίωμα Αυτασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ το οποίο ασκείται εντός διμήνου απο την απόλυση.

Η ΝΕΑ ΕΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ -ΕΤΑΜ