Δεν κατάφερα ν΄αλλάξω το "σύστημα", όμως δεν επέτρεψα ούτε σ΄αυτό να με .... "αλλάξει" !!

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ... 2012