Δεν κατάφερα ν΄αλλάξω το "σύστημα", όμως δεν επέτρεψα ούτε σ΄αυτό να με .... "αλλάξει" !!

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019

Τα Άγια Θεοφάνεια !!