« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014

Ξεκινούν αύριο, οι αιτήσεις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα!


Ξεκινούν οι αιτήσεις από αύριο 15 Νοεμβρίου, για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στην ειδική ιστοσελίδα www.energo-eke.gr του υπουργείου Εργασίας. 
Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτεί και για δοκιμαστικές αιτήσεις.
Το πρόγραμμα χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, στους οικονομικά αδύναμους πολίτες, θα ονομάζεται Κοινωνικό Εισόδημα. 
Να υπενθυμίσουμε ότι το εγγυημένο εισόδημα θα εφαρμοστεί για αρχή πιλοτικά σε 13 δήμους της χώρας:
«Δράμας, Έδεσσας, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Λευκάδας, Μεσολογγίου, Χαλκίδας, Καλλιθέας, Τρίπολης, Σάμου, Σύρου και Μαλεβιζίου Κρήτης».

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» 
Η διαδικασία ένταξης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα κάτωθι στάδια: 
1. Υποβολή Αίτησης Δήλωσης τύπου ΑΦ1 προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Πρόγραμμα «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Η αίτηση ένταξης στην εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα. 
2. Επεξεργασία Διασταύρωση δηλωθέντων στοιχείων: πραγματοποιείται από τις ΓΓΠΣ, ΓΓΔΕ και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 
3. Έκδοση Πίνακα Προσωρινά Δικαιούχων, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. εκδίδει Πίνακα των Προσωρινά Δικαιούχων. 
4. Επιβεβαίωση από τις υπηρεσίες του οικείου Δήμου. 
5. Έγκριση του Πίνακα Δικαιούχων: Ο Πίνακας εγκρίνεται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης. 
6. Ενστάσεις/Προσφυγές, Καταγγελίες: Προωθούνται από τον Δήμο με τη σχετική εισήγηση, μετά από αίτημα του αιτούντα του οποίου η αρχική αίτηση έχει απορριφθεί, προς την Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης του Πίνακα Δικαιούχων. 
7. Ενημέρωση Αιτούντων−Δικαιούχων: Ο/Η αιτών/ούσα ενημερώνεται για την κατάσταση της αίτησης του/της από τον διαδικτυακό τόπο. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή όποιου άλλου μέσου επικοινωνίας έχουν δηλώσει στην αίτηση, ενημερώνει τον/την αιτούντα/σα για την έγκριση ή μη της αίτησης. 
8. Έκδοση Συμπληρωματικού Πίνακα Δικαιούχων μετά την εξέταση ενστάσεων, προσφυγών, καταγγελιών. 
9. Γνωστοποίηση Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail) ή όποιο άλλο μέσο επικοινωνίας έχει δηλωθεί στην αίτηση. 
10. Εκπόνηση Σχεδίου κοινωνικής ενσωμάτωσης και (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας για την ωφελούμενη μονάδα: εκπονείται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τους δικαιούχους και όποια συναρμόδια υπηρεσία κριθεί αναγκαίο.

Το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.