« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

Αύριο, το τελικό ποσό των Οικογενειακών επιδομάτων, από τον ΟΓΑ !!


«ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

1. H καταβολή των νέων Οικογενειακών Επιδομάτων, του Ενιαίου Επιδόματος
στήριξης τέκνων (Ν. 4093/2012) και του Ειδικού Επιδόματος τρίτεκνων και
πολύτεκνων οικογενειών (Ν. 4141/2013) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα
23 Δεκεμβρίου 2013 σε 655.833 δικαιούχους. Το ποσό που θα
καταβληθεί ανέρχεται σε 184.996.299,06 €.

Στο σύνολο των ανωτέρω δικαιούχων περιλαμβάνονται:
- Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει ήδη τις τρείς δόσεις και θα τους
καταβληθεί και η τέταρτη δόση.
- Οι δικαιούχοι που δεν τους είχε καταβληθεί καμία δόση και οι
οποίοι θα λάβουν συνολικά και τις τέσσερις δόσεις.
- 120.931 δικαιούχοι που έκαναν έγκαιρα τις απαραίτητες διορθώσεις
ηλεκτρονικά και έχουν καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα,
στους οποίους θα καταβληθούν τα ποσά που τους αναλογούν.
Παράλληλα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η καταχώρηση και των
υπόλοιπων διορθώσεων, ώστε να ενταχθούν οι δικαιούχοι οικογενειακών
επιδομάτων στις πληρωμές που δρομολογούνται το επόμενο διάστημα.

2. Επίσης, την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 θα γίνει η πληρωμή των
παλαιών οικογενειακών επιδομάτων και η οποία αφορά σε 1.077
δικαιούχους, (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα σε
τρίτεκνες οικογένειες εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ και ισόβιες συντάξεις).
Η πληρωμή αυτή αφορά σε δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις είχαν
υποβληθεί πριν την κατάργηση των επιδομάτων και δεν είχε
ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Το ποσό θα καταβληθεί εφ’ άπαξ και
αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιώθηκαν με βάση την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης και μέχρι την κατάργηση του επιδόματος (1-
11-2012 ή 1-1-2013, ανάλογα με το επίδομα).
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των
1.253.889 €.

Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης σημειώνει ότι πρόκειται για μια
σημαντική προσπάθεια ανακούφισης χιλιάδων οικογενειών, εν μέσω της
δύσκολης αυτής οικονομικής συγκυρίας.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ