« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

Κοινωνικός Τουρισμός 2013-14 (από τον ΟΑΕΔ) !!


Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση εργαζομένων – ανέργων και των
οικογενειών αυτών για την πραγματοποίηση διακοπών διάρκειας έως 6 ημέρες (από
μία έως πέντε διανυκτερεύσεις) σε τουριστικά καταλύματα.
Η επιδότηση πραγματοποιείται με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 16.09.2013 έως και 31.07.2014.

«Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι:
i) εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν
πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό
έτος (έτος 2012) πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
έχουν καταβάλει εισφορά 0,35% υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής
Εστίας,
ii) άνεργοι που κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό
έτος (έτος 2012) έχουν λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί
ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια
επιδόματα),
iii) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμΕΑ του ΟΑΕΔ.

Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιδότησης
Διακοπών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2013 -2014 δικαιούχοι που
επιδοτούνται με Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από τον ΕΟΤ ή τον ΟΓΑ ή οποιονδήποτε
άλλο φορέα που προσφέρει συναφή παροχή για την ίδια χρονική περίοδο.

Αιτήσεις Συμμετοχής – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής υποβάλλουν μόνο οι δικαιούχοι και όχι οι
ωφελούμενοι αυτών.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Επιδότησης
Διακοπών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2013 - 2014 καταθέτουν 
ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση www.oaed.gr από την 14.08.2013 έως την 10.09.2013 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο δεν γίνονται δεκτές.