« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Κυριακή 26 Μαΐου 2013

Πώς θα εισπράξετε επίδομα τέκνων, έως ..... 3.920 ευρώ !!


Την απόφαση χορήγησης του επιδόματος τέκνων ακόμη και σε όσους έχουν ένα παιδί υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί. 
Δείτε τα τέσσερα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συλλέξετε αλλά και την «ηλεκτρονική ανάκριση» στην οποία θα σας υποβάλλει η εφορία αναγκάζοντάς σας να συμπληρώσετε το καινούργιο έντυπο Α21.
Πριν δείτε τα τέσσερα βήματα, ασφαλώς θα σας ενδιαφέρει να μάθετε το ύψος του επιδόματος που θα εισπράξετε ανάλογα με το εισόδημά σας.

1. To επίδομα για γονείς με ένα παιδί
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το επίδομα που θα εισπράξουν οι γονείς με ένα παιδί εφόσον πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο.
Το επίδομα για ζευγάρια με ένα παιδί
ΕισόδημαΜηνιαίο επίδομαΕτήσιο επίδομαΠόσα θα πληρωθούν τον Ιούλιο
100040,0480240
200040,0480240
300040,0480240
400040,0480240
500040,0480240
600040,0480240
700040,0480240
800040,0480240
900040,0480240
1000026,7320160
1100026,7320160
1200026,7320160
1300026,7320160
1400026,7320160
1500026,7320160
1600026,7320160
1700026,7320160
1800026,7320160
1900013,316080
2000013,316080
2100013,316080
2200013,316080
2300013,316080
2400013,316080
2500013,316080
2600013,316080
2700013,316080
280000,000
2. Το επίδομα τέκνων για γονείς με δύο παιδιά
Το επίδομα για ζευγάρια με δύο παιδιά
ΕισόδημαΜηνιαίο επίδομαΕτήσιο επίδομαΠόσα θα πληρωθούν τον Ιούλιο
100080,0960480
200080,0960480
300080,0960480
400080,0960480
500080,0960480
600080,0960480
700080,0960480
800080,0960480
900080,0960480
1000080,0960480
1100053,3640320
1200053,3640320
1300053,3640320
1400053,3640320
1500053,3640320
1600053,3640320
1700053,3640320
1800053,3640320
1900053,3640320
2000053,3640320
2100026,7320160
2200026,7320160
2300026,7320160
2400026,7320160
2500026,7320160
2600026,7320160
2700026,7320160
2800026,7320160
2900026,7320160
3000026,7320160
310000,000

3. Το επίδομα τέκνων για γονείς με τρία παιδιά
Για τους γονείς με τρία παιδιά, το επίδομα αυξάνεται εκθετικά καθώς προστίθενται τα 500 ευρώ ανά τέκνο. Δείτε το συνολικό ετήσιο ποσό αλλά και πόσα θα εισπράξετε μέσα στο καλοκαίρι
Το επίδομα για ζευγάρια με τρία παιδιά
ΕισόδημαΜηνιαίο επίδομαΕτήσιο επίδομαΠόσα θα πληρωθούν τον Ιούλιο
1000120,029401470
2000120,029401470
3000120,029401470
4000120,029401470
5000120,029401470
6000120,029401470
7000120,029401470
8000120,029401470
9000120,029401470
10000120,029401470
1100080,024601230
1200080,024601230
1300080,024601230
1400080,024601230
1500080,024601230
1600080,024601230
1700080,024601230
1800080,024601230
1900080,024601230
2000080,024601230
2100080,024601230
2200040,01980990
2300040,01980990
2400040,01980990
2500040,01980990
2600040,01980990
2700040,01980990
2800040,01980990
2900040,01980990
3000040,01980990
3100040,01980990
3200040,01980990
330000,01500750
340000,01500750
350000,01500750
360000,01500750
370000,01500750
380000,01500750
390000,01500750
400000,01500750
410000,01500750
420000,01500750
430000,01500750
440000,01500750
450000,01500750
460000,000

4. Το επίδομα για γονείς με τέσσερα παιδιά
Το επίδομα για ζευγάρια με τέσσερα παιδιά 
ΕισόδημαΜηνιαίο επίδομαΕτήσιο επίδομαΠόσα θα πληρωθούν τον Ιούλιο
1000160,039201960
2000160,039201960
3000160,039201960
4000160,039201960
5000160,039201960
6000160,039201960
7000160,039201960
8000160,039201960
9000160,039201960
10000160,039201960
11000160,039201960
12000160,039201960
13000106,732801640
14000106,732801640
15000106,732801640
16000106,732801640
17000106,732801640
18000106,732801640
19000106,732801640
20000106,732801640
21000106,732801640
22000106,732801640
23000106,732801640
24000106,732801640
2500053,326401320
2600053,326401320
2700053,326401320
2800053,326401320
2900053,326401320
3000053,326401320
3100053,326401320
3200053,326401320
3300053,326401320
3400053,326401320
3500053,326401320
3600053,326401320
370000,020001000
380000,020001000
390000,020001000
400000,020001000
410000,020001000
420000,020001000
430000,020001000
440000,020001000
450000,020001000
460000,000


Βήμα 1ο: Υποβάλλουμε ηλεκτρονικά την φορολογική δήλωση προκειμένου να εμφανιστούν τα εισοδήματα του 2012 καθώς με βάση αυτά τα εισοδήματα θα κριθεί και το αν θα εισπράξουμε το επίδομα τέκνων ή όχι. ΠΡΟΣΟΧΗ: όσοι παραλείψουν να υποβάλλουν το επίδομα έως 31/12/2013, θα χάσουν το επίδομα. Ακόμη λοιπόν και αν δεν έχετε υποχρέωση υποβολής δήλωσης από την φορολογική νομοθεσία (π.χ διότι δεν έχετε καθόλου εισόδημα) να το πράξετε για να εισπράξετε το επίδομα παιδιών).
Βήμα 2ο: Συμπληρώνουμε –και πάλι ηλεκτρονικά- το καινούργιο έντυπο Α21 (και όχι Ε21 όπως το γνωρίζαμε αρχικά) το οποίο έχει θέση αίτησης για την διεκδίκηση του επιδόματος τέκνων.
Βήμα 3ο: Καταθέτουμε στον αντιπρόσωπο του ΟΓΑ (ή στον δήμο και μέσα σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τον ΟΓΑ) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.
2. Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

3. Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο Α21.

4. Εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, υποβάλλεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του δικαιούχου ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασης του δικαιούχου ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να φαίνεται ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.


5. Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, για ομογενή αλλοδαπό.

7. Άδεια διαμονής, για πολίτη χώρας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και πολίτη της Ελβετίας, καθώς και για πολίτη άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της Ε.Ε.) που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονέας τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

8. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και Άδεια παραμονής Αλλοδαπού, για αλλοδαπό πρόσφυγα στον οποίο έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο.

9. Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, για αλλοδαπό στον οποίο δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Βήμα 4ο: Τα χρήματα, κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό του γονιού σε τρεις δόσεις. Μέσα στον Ιούλιο θα πληρωθεί το 50% του ποσού (δηλαδή το επίδομα για το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2013 ενώ οι υπόλοιπες δύο δόσεις θα καταβληθούν ανά τρίμηνο αντίστοιχα.