« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012

Νέες Προσλήψεις, στο ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ !!


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ2 / 2012 - Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012
για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60)  ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Πειραιά 

Διαβάστε εδώ