« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012

Επιστροφή φόρου, από το πετρέλαιο θέρμανσης .......Επιστροφή φόρου ή «επιδότηση» 0,28 ευρώ για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που θα αγοράζουν από την προσεχή Δευτέρα 15/10/2012, δικαιούνται να εισπράττουν από το υπουργείο Οικονομικών χιλιάδες φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα, βάσει επιπρόσθετων γεωγραφικών και περιουσιακών κριτηρίων.
Τα ποσά των επιστροφών φόρου που θα εισπράξουν την περίοδο από 15-10-2012 μέχρι 30-4-2013 χιλιάδες δικαιούχοι δεν θα μπορούν να υπερβούν συγκεκριμένα όρια που θα κυμαίνονται από 42 έως 840 ευρώ.
Σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο θα θέσει το υπουργείο Οικονομικών από την επόμενη εβδομάδα:
1. Δικαιούχοι να εισπράττουν επιστροφή φόρου 0,28 ευρώ για κάθε λίτρο πετρελαίου που αγοράζουν είναι:
  • Οι άγαμοι με ετήσιο εισόδημα μέχρι 14 χιλιάδες ευρώ και ακίνητη περιουσία αξίας 100.000 ευρώ.
  • Οι έγγαμοι χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα μέχρι 23.350 ευρώ και ακίνητη περιουσία μέχρι 150.000 ευρώ.
  • Οι οικογένειες με παιδιά, ετήσιο εισόδημα μέχρι 26.650 ευρώ και ακίνητη περιουσία αξίας μέχρι 150.000 ευρώ. Εξαιρούνται όσοι έχουν στην κατοχή τους πισίνες, σκάφη αναψυχής και άλλα περιουσιακά στοιχεία πολύ μεγάλης αξίας.
2. Η ελληνική επικράτεια θα χωριστεί σε τέσσερις γεωγραφικές-κλιματικές ζώνες, σε καθεμία από τις οποίες θα ισχύει και ένα διαφορετικό ανώτατο όριο επιδοτούμενων λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας. Συγκεκριμένα, το ανώτατο όριο επιδοτούμενων λίτρων θα οριστεί στα 25 λίτρα ανά τ.μ. στην α’ ζώνη, στα 15 λίτρα ανά τ.μ. στη β’ ζώνη, στα 8 λίτρα ανά τ.μ. στη γ’ ζώνη και στα 5 λίτρα ανά τ.μ. στη δ’ ζώνη. Αν η επιφάνεια της κύριας κατοικίας υπερβαίνει τα 120 τ.μ. τότε το ποσό της επιστροφής θα περιορίζεται μέχρι το τμήμα εκείνο που αντιστοιχεί στα 120 τ.μ.
3. Όλοι οι καταναλωτές θα προμηθεύονται το πετρέλαιο θέρμανσης στη φετινή ακριβή τιμή η οποία εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 1,35 και 1,45 ευρώ το λίτρο. Στη συνέχεια, όσοι δικαιούνται να εισπράξουν την επιστροφή του φόρου θα λαμβάνουν εκ των υστέρων, μετά από κάθε προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ποσό 0,28 ευρώ για κάθε λίτρο που αγόρασαν.
Η διαδικασία που θα εφαρμόσει το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ειδικότερα τα εξής:
Α) Κάθε δικαιούχος επιστροφής φόρου θα συμπληρώσει τη σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική φόρμα που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Στην αίτηση θα πρέπει να αντιγράψει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ, του και τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να γίνει η πίστωση.
Ειδικά κάθε ένοικος πολυκατοικίας θα πρέπει να συμπληρώσει στην αίτησή του τρία επιπλέον στοιχεία, τον ΑΦΜ του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή της εταιρίας που παρέχει υπηρεσίες διαχειριστή, τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ για το κοινόχρηστο ρεύμα της πολυκατοικίας και τα χιλιοστά που αντιστοιχούν στο διαμέρισμά του σύμφωνα με τον κατάλογο των κοινοχρήστων.
Β) Από τη στιγμή της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης με τα απαιτούμενα στοιχεία η ΓΓΠΣ θα ελέγχει αν ο αιτών πληροί πράγματι τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Εφόσον διαπιστώνει ότι τα κριτήρια αυτά πληρούνται θα δίδει την προέγκρισή της για την καταβολή επιστροφών φόρου στον αιτούντα.
Γ) Κάθε επιστροφή φόρου θα καταβάλλεται στο δικαιούχο 10-15 ημέρες μετά από κάθε αγορά πετρελαίου θέρμανσης.