« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012

Έρχεται νέο μοντέλο φορολόγησης, βάση ..... καταθέσεων και .... δαπανών !!Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του αμερικανικού μοντέλου ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων, έκανε το υπουργείο Οικονομικών με τροπολογία που κατέθεσε.

Συγκεκριμένα, από κόσκινο θα περάσουν 8,5 εκατ. φορολογούμενοι οι οποίοι από εδώ και στο εξής δε θα ελέγχονται και θα φορολογούνται με βάση το εισόδημά τους αλλά και με βάση τις τραπεζικές καταθέσεις τους, τις καταναλωτικές τους δαπάνες σε μετρητά ή σε πιστωτικές κάρτες, τα δάνεια αλλά και μέσω της διασταύρωσης όλων των πηγών εισοδημάτων και αποταμιεύσεων.
Βασικό στόχος είναι να υπάρξει δικαιότερη φορολογική μεταχείριση και να αποκαλυφθεί το «μαύρο» χρήμα που τώρα δε δηλώνεται και δεν εμφανίζεται πουθενά.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η εφορία μέσω προγραμμάτων του συστήματος TAXIS θα αναλύει τη ρευστότητα του φορολογούμενου, δηλαδή το βιοτικό του επίπεδο, αν ζει πλουσιοπάροχα κτλ., τις αγορές διαφόρων προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσα σε ένα έτος, τις δαπάνες για υπηρεσίες και ο,τι άλλο μπορεί να βοηθήσει ώστε να καταγραφεί η φορολογική συμπεριφορά του πολίτη.
Στη συνέχεια θα ελέγχονται όλες ανεξαιρέτως οι καταθέσεις των πολιτών και θα συγκρίνονται με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει διαχρονικά, αλλά και τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει κυρίως με μετρητά.
Με τον τρόπο αυτό θα προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα 8.500.000 πολιτών, τα ακαθάριστα έσοδα και οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των επιτηδευματιών. Επί των αποτελεσμάτων που θα προκύπτουν θα εφαρμόζονται οι φορολογικοί συντελεστές.
Σε ό,τι αφορά στις τραπεζικές καταθέσεις και τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει οι φορολογούμενοι σε μετρητά, οι φοροελεγκτικές αρχές θα μπορούν να προχωρούν αυτόματα και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες σε άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου και να εξετάζουν με αυτοματοποιημένη διαδικασία τις αναλήψεις και τις καταθέσεις συσχετίζοντας τα ποσά με τη φορολογική και καταναλωτική συμπεριφορά του πολίτη.

Έτσι, αν για παράδειγμα κάποιος απόκτησε με μετρητά περιουσιακά στοιχεία και δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει από τα δηλωθέντα εισοδήματά του τότε θα επιβαρύνεται με πρόσθετη φορολογία.