« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής ........ ΛΙΜΕΝΩΝ (Ρ.Α.Λ.) !!Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την έναρξη των διαδικασιών παραχωρήσεων στα λιμάνια.
Την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί στον ΟΛΠ ημερίδα, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών λιμανιών, της task force, του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και της Διεύθυνσης Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος είναι να γίνει μια αναλυτική ενημέρωση για τα μοντέλα των Ρυθμιστικών Αρχών Λιμένων, ώστε να επιλεγεί ποιο θα ακολουθηθεί εάν και φαίνεται ήδη μια προτίμηση σε αυτό των βορείων λιμανιών και ειδικά όπως αυτό του Ρόττερνταμ, το οποίο επιτρέπει τις κατά ειδικότητα παραχωρήσεις (car, container, κρουαζιέρα) αλλά έχει και πλήρως απορρυθμισμένες τις εργασιακές σχέσεις.

Μετά από αυτή την διαδικασία θα γίνει η οριστική επιλογή του μοντέλου λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και μέσα στο επόμενο δίμηνο θα προχωρήσουν οι αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Ομάδα εργασίας για τα λιμάνια

Να σημειωθεί ότι αυτές τις ημέρες συστήθηκε στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη Στρατηγική Λιμένων, η οποία αποτελείται από τους:

1. Κωνσταντίνο Μουτζούρη, Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, ως Συντονιστή
2. Αδέλκη Ρογκάν,
3. Κρίτων Βαλλερά
4. Χαράλαμπο Πλατιά,
5. Νικόλαο Κλενιάτη
6. Νίκη Δάνδολου
7. Αναστασία Πανοπούλου

Σκοπός της σύστασης της ομάδας είναι να χαράξει μια στρατηγική η οποία θα περιγράφει την ένταξη των λιμένων στο γενικό σύστημα εφοδιασμού και μεταφορών, προσδιορίζοντας τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής και τις προτεραιότητες.

Στόχος είναι τα λιμάνια  να αποτελέσουν «οχήματα ανάπτυξης» για τις τοπικές κοινωνίες και τη χώρα, και να συνεισφέρουν επιπρόσθετα στην εθνική οικονομία.

Η Στρατηγική συνάδει με τις πολιτικές της περιφερειακής ανάπτυξης, τις απαιτήσεις της νησιωτικότητας, συνδέεται δε με τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων, των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε.

Ειδικότερα, αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι:
•    Η σύνθεση υφιστάμενων στρατηγικών κειμένων του υπουργείου, ή άλλων θεσμικών φορέων, με σκοπό την επικαιροποίηση της εθνικής λιμενικής πολιτικής.
•    Η διασφάλιση ενός σύγχρονου προσανατολισμού της εθνικής λιμενικής πολιτικής,
λαμβάνοντας υπόψη τις νεότερες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα, το σχετικό ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και τις ανάγκες της χώρας

Τα εργασιακά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μοντέλο, που θα επιλεγεί σε σχέση με τα εργασιακά, τα οποία φαίνεται ότι για τους λιμενεργάτες αρχίζουν να μπαίνουν στο «μάτι του κυκλώνα» σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές ανάλογα με το μοντέλο, που θα επιλεγεί θα φανούν και οι βασικές κατευθύνσεις για τα εργασιακά, αφού άλλα ισχύουν π.χ. στη Βαρκελώνη και άλλα π.χ. στο Ρότερνταμ, που θεωρείται από τα πιο «αποδιαρθρωμένα» λιμάνια σε ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις.
Όμως, το ολλανδικό λιμάνι θεωρείται πιο κοντινό στο μοντέλο ανάπτυξης, που επιθυμεί η κυβέρνηση με παραχωρήσεις κατά ειδικότητα (car terminal, container, κρουαζιέρα κ.ο.κ)

Πάντως σε διημερίδα, που έγινε, την Τρίτη και την Τετάρτη, στις Βρυξέλες για τα λιμάνια  φάνηκε από πλευράς εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν θα προχωρήσουν στην νέα έκδοση νέων Οδηγιών περί απελευθέρωσης λιμενικών υπηρεσιών μετά από το «διπλό» ναυάγιο προηγούμενης προσπάθειας. Αντίθετα, σκοπεύουν να προωθήσουν τις νέες «ευέλικτες» μορφές απασχόλησης στα λιμάνια.

Μάλιστα, την Πέμπτη η Επιτροπή εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη για την Ισπανία εγκαλώντας την ότι εφαρμόζοντας στη λιμενεργασία των μέθοδο του pull (σ.σ. επιλογή εργατών από μια «δεξαμενή» πιστοποιημένων λιμενεργατών, με συγκροτημένα δικαιώματα) παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία στην ελεύθερη επιλογή εργαζόμενων κ.α.