« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Κυριακή 1 Απριλίου 2012

Στην ΕΦΟΡΙΑ μόνο ....... ηλεκτρονικά !!


Μόνο ηλεκτρονικά, οι φετινές φορολογικές δηλώσεις

Μέσω του Taxisnet, θα πρέπει να υποβάλουν φέτος τις φορολογικές τους δηλώσεις οι μισθωτοί, εφόσον το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημά τους υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.
Την ίδια υποχρέωση έχουν επίσης και όσοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα στο εξωτερικό εφόσον υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο.

Από την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή εξαιρούνται οι συνταξιούχοι, εκτός κι αν αποκτούν και εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα ή μετέχουν σε ΟΕ και ΕΕ.
Οι συνταξιούχοι μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους είτε σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ είτε προαιρετικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου.
Σε όσους δεν σταλούν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σε έντυπη μορφή, λόγω υποχρέωσής τους σε ηλεκτρονική υποβολή τους και δεν είναι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet, η ΓΓΠΣ θα αποστείλει με συστημένη επιστολή τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέσω Διαδικτύου.