« Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! »

Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 39 ΧΡΟΝΙΑ ........


<< ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ >> ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετα απο 39 χρόνια, η Κυβέρνηση μέσω του Γ.Γ. Λιμένων, προσπαθεί να διερευνήσει την δυνατότητα κύρωσης των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας 137 «Για τις κοινωνικές επιπτώσεις από τις νέες μεθόδους χειρισμού στα λιμάνια» (1973) και 152 «Για την ασφάλεια και υγιεινή στις λιμενικές φορτοεκφορτωτικές εργασίες» (1979).
Η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έλαβε την πρωτοβουλία για έναρξη διαλόγου για την εργασία στους Ελληνικούς Λιμένες.

<< Οι Ελληνικοί λιμένες, καλούνται να αποτελέσουν πολιτική προτεραιότητα πρώτης γραμμής. Η αλλαγή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Ελληνικών λιμένων είναι επιτακτική και μέσω αυτής πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του τόπου μας και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.>>
Η χώρα μας έχει παράδοση συζήτησης και κύρωσης σχετικών συμβάσεων – όπως η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, και η συζήτηση που διεξάγεται σήμερα για την νομοθετική κύρωση της.

Και κλείνοντας :
<<  Το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλειας και η ΓΓΛΛΠ βρισκόμαστε σε συνεργασία όσον αφορά στον τομέα της απελευθέρωσης της πρόσβασης στην λιμενεργασία, όπως ακριβώς το ΤΑΙΠΕΔ και η ΓΓΛΛΠ βρίσκονται σε επαφή για την είσοδο νέων παικτών στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών. >>