« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

Η ανατροπή τών ..... Σ.Σ.Ε !!


Περιθώριο τριών μηνών για να υπογράψουν νέα κλαδική σύμβαση και να αποφευχθεί η κατάρρευση των μισθών σε κλαδικό επίπεδο δίνει η εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση.
Ωστόσο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να επέλθει συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων για τη διατήρηση παροχών, τη στιγμή που ο νόμος επιτρέπει τη δραστική μείωσή τους.

Ετσι στην πράξη οι κλαδικές συμβάσεις οδεύουν προς την αδρανοποίησή τους ή ακόμη και την κατάργησή τους, αφού πλέον δεν θα συνάπτονται.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αλλαγή της μετενέργειας και τη μερική διατήρησή της - σε χρόνο αλλά και σε περιεχόμενο -, οδηγεί σε μειώσεις που μπορεί να φθάσουν και το 40%.
Το μνημόνιο προβλέπει τη λήξη των κλαδικών συμβάσεων το αργότερο σε ένα έτος από την ψήφισή του.
Ταυτοχρόνως, η μετενέργεια των κλαδικών συμβάσεων περιορίζεται στους τρεις από τους έξι μήνες. Το τρίμηνο της μετενέργειας ισχύει - από σήμερα - και για τις κλαδικές συμβάσεις που έχουν λήξει.
Εφόσον μετά την πάροδο του τριμήνου δεν υπάρξει νέα κλαδική σύμβαση οι αμοιβές των εργαζομένων επανέρχονται στον βασικό κλαδικό μισθό και διατηρούν μόνο - όπου υπάρχουν - τα εξής τέσσερα επιδόματα: ωρίμασης, τέκνων, εκπαίδευσης και βαρέων επαγγελμάτων.
Κι αυτό γιατί στον νόμο προβλέπεται ρητά πως η δράση της μετενέργειας των κλαδικών συμβάσεων στις ατομικές συμβάσεις αφορά πλέον μόνο συγκεκριμένες αμοιβές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη Τρίτη θα εκδοθεί Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία θα διευκρινίζονται οι αλλαγές στο καθεστώς των αμοιβών του ιδιωτικού τομέα που επέφερε ο νόμος για το νέο μνημόνιο.

Οι αλλαγές που περιλαμβάνονται σε αυτή προβλέπουν τα εξής:

1. Η τρίμηνη μετενέργεια ισχύει και για τις κλαδικές συμβάσεις που έχουν ήδη λήξει. Ετσι δίδεται το χρονικό περιθώριο διαπραγμάτευσης για την ανανέωση των συμβάσεων, προτού μειωθούν – αυτομάτως – οι κλαδικές.
2. Ξεκαθαρίζεται ότι μετά τη λήξη της μετενέργειας οι μισθοί θα μειώνονται στο όριο των κλαδικών αμοιβών και όχι των κατώτατων, όπως αρχικώς είχε αναφερθεί.
3. Οι μειώσεις των κατώτατων αμοιβών κατά 22%, που έγιναν μετά τη 14η Φεβρουαρίου – ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – είναι νόμιμες και δεν θα υπάρξουν κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που προχώρησαν στο μέτρο. Σημειώνεται ότι μετά την ψήφιση του νόμου διευκρινίστηκε ότι η ισχύς του μέτρου αρχίζει την 1η Μαρτίου 2012.