« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Νεα Σ.Σ.Ε με μειώσεις μισθών, στον ΟΛΠ !!


Την απόφαση σύναψης νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) μέχρι την 1.4.2012 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. μετά από διαβούλευση με τα συνδικάτα του χώρου. Σημειώνεται ότι βάσει του πρόσφατου νόμου που ψήφισε η Βουλή, «είναι υποχρεωτική η σύναψη νέων ΣΣΕ εντός τριμήνου. Σε περίπτωση μη υπογραφής θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις της Εθνικής ΣΣΕ».


Το Δ.Σ. κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4024/2011 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

α. Μείωση των αποδοχών του Νοεμβρίου 2011 κατά 6%


β. Μείωση των αποδοχών του Δεκεμβρίου 2011 κατά 8%

Σημειώνεται ότι βάσει του πιο πάνω νόμου οι συνολικές αποδοχές θα έπρεπε να μειωθούν κατά 35% σε σχέση με το επίπεδο αποδοχών του Δεκεμβρίου 2009. Η μικρότερη μείωση οφείλεται στη σταδιακή μείωση που επήλθε από το 2009 έως τον Οκτώβριο 2011 κατά 29% το Νοέμβριο και κατά 27% το Δεκέμβριο.

γ. Καθιέρωση ρεπό κατά 50% για την παρεχόμενη εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και τις εορτές και


δ. Μείωση κατά 20% των αμοιβών υπερωριών - αργιών και όλων των επιδομάτων ευθύνης.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης «το λιμάνι δεν είναι μια συνήθης ΔΕΚΟ. Παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες του (το 2011 πραγματοποιήθηκαν 25.000 αφίξεις πλοίων) 24 ώρες το 24ώρο με τρείς βάρδιες, επί 365 ημέρες το χρόνο. Τυχόν περιοριστικές πολιτικές στη λειτουργία του, θα επηρεάσουν αφ’ ενός τον κύκλο εργασιών του και αφ’ ετέρου το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών του, με τους οποίους έχει συνάψει σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του (εμπορευματοκιβώτια, κρουαζιέρα, ακτοπλοΐα και car–terminal) μακροχρόνιες συμβάσεις εξυπηρέτησης.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται περαιτέρω μεταρρύθμιση των εργασιακών και λειτουργικών δομών του, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά του. Υπενθυμίζεται ότι από το τέλος του 2009 μέχρι σήμερα το προσωπικό του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μειώθηκε κατά 410 άτομα και το κόστος εργασίας σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του από 71% στο 51%. Τέλος, τα έτη 2010 και 2011 υπήρξαν κερδοφόρα, όπως αναμένεται να γίνει και το 2012».