« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

Προσλήψεις Τεχνικών, απο τον ΟΑΕΔ.


Έχει ξεκινήσει από τις 9 Φεβρουαρίου 2012 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ανέργων μέσω ΟΑΕΔ, για εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας Δήμων, Συνδέσμων και Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 29 Φεβρουαρίου 2012 και αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελιδα του ΟΑΕΔ (oaed.gr) ο οποίος θα έχει και την ευθύνη κατάταξης-επιλογής των ενδιαφερομένων.
Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν σύμφωνα με την προκήρυξη του ΟΑΕΔ να απευθύνονται στα Δημοτικά Καταστήματα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.
Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων για να καταρτίσει τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων από τον οποίο θα γίνει η επιλογή των ανέργων που θα προσληφθούν από τους Δήμους, μετά από σχετική υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, στις εξής ειδικότητες:
1. Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος
2. Δ.Ε. Οδηγός
3. Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος
4. Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
5. Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς
6. Δ.Ε. Υδραυλικός
7. Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων
8. Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων
Η ειδική ηλεκτρονική «αίτηση για το πρόγραμμα αυτεπιστασίας» είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://ait.oaed.gr/).