Δεν κατάφερα ν΄αλλάξω το "σύστημα", όμως δεν επέτρεψα ούτε σ΄αυτό να με .... "αλλάξει" !!

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Άρχισαν τα ..... πρωτοβρόχια