Δεν κατάφερα ν΄αλλάξω το "σύστημα", όμως δεν επέτρεψα ούτε σ΄αυτό να με .... "αλλάξει" !!

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Λύθηκε ο .... Γρίφος


ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΓΙΑ ΟΛΠ & ΟΛΘ

Στον ΟΛΠ, σχεδιάζεται η πώληση ποσοστού 23,1% των μετοχών της εταιρίας  το 4ο τρίμηνο του  2011, ενώ για τον ΟΛΘ σχεδιάζεται η πώληση ποσοστού 23,3% των μετοχών του  το 3ο τρίμηνο του  2011.
Στη συνέχεια προγραμματίζεται περαιτέρω πώληση μετοχών των λιμανιών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε θυγατρικές το 1ο τρίμηνο του  2012 με την είσοδο στρατηγικών επενδυτών.